De arbetar med att stärka och motivera- en studie om personalens arbete i ett kommunalt åtgärdsprojekt för arbetslösa ungdomar

DSpace Repository

De arbetar med att stärka och motivera- en studie om personalens arbete i ett kommunalt åtgärdsprojekt för arbetslösa ungdomar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gometz, Johanna
dc.contributor.author Sand, Sara
dc.date.accessioned 2013-06-18T08:21:57Z
dc.date.available 2013-06-18T08:21:57Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15524
dc.description Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera ett kommunalt åtgärdsprojekt för arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år samt hur personalen arbetar med deltagarna som medverkar. Följande frågeställningar har formulerats: Hur ser det kommunala projektupplägget ut? På vilket sätt arbetar personalen med deltagarna som medverkar? Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med enhetschefen för projektet samt med personal som arbetar i verksamheten. Vi har även genomfört en deltagande observation i syfte att stärka studiens empiriska resultat. Tidigare forskning visar att det finns sparsamt med undersökningar kring kommunala verksamheters innehåll samt studier som visar om de arbetar efter någon särskild metod. För att analysera det empiriska materialet och därmed bidra med teoretisk förklaring till hur personalen arbetar har empowermentbegreppet, som en process på individ- och gruppnivå använts. Analysen byggs även på Motivational Interviewing, [MI-metodens] principer och begrepp: empati, diskrepans, ambivalens samt ”rulla med motstånd”. Slutligen har vi valt att behandla begreppen: gruppdynamik och inducerade krafter, då vi syftar till att förklara hur individers åsikter, attityder och beteenden kan förändras genom en grupp. Analysen visar att personalen i projektet arbetar med att uppnå individuella målsättningar utifrån gruppen. Huvudresultatet visar att personalens arbetssätt grundas på den empowermentinspirerade MI-metoden vars princip bygger på att individen själv har förmåga och kapacitet att ta sig vidare mot ett önskvärt mål. en_US
dc.format.extent 56 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Ungdomsarbetslöshet sv_SE
dc.subject kommunalt åtgärdsprojekt sv_SE
dc.subject empowerment sv_SE
dc.subject autonomi och inducerade krafter sv_SE
dc.title De arbetar med att stärka och motivera- en studie om personalens arbete i ett kommunalt åtgärdsprojekt för arbetslösa ungdomar en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics