Livskvalitet och copingstrategier vid psoriasis, en litteraturstudie

DSpace Repository

Livskvalitet och copingstrategier vid psoriasis, en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livskvalitet och copingstrategier vid psoriasis, en litteraturstudie
Author Jussila, Anna ; Sjöström, Sara
Date 2005
English abstract
Psoriasis is one of the most common skin-diseases and more than two percent suffers from this chronic disease in Sweden. As a general nurse it is very likely that we will meet patients with this disease. We want to create a greater understanding and knowledge about how a nurse can support and make it easier for these patients. The aim of this study was to increase the knowledge and deepens the understanding of patients with psoriasis regarding aspects of quality of life, copingstrategies and nursinginterventions. This literature review clearly showed that psoriasis influenced quality of life. To get these results the researchers used different kinds of instruments. It showed that physical, psychological and social life where affected and also their financial state. When it came to copingstrategies the findings showed that no matter if you were healthy or sick you used the same kind of strategies. No research has been done about nursing interventions for the general nurse. We therefore need more research about the general nurses care-giving roll. This study has though a future value as it gives us information about what we can do for patients with psoriasis in our nursing care.
Swedish abstract
Psoriasis är en av de vanligast förekommande hudsjukdomarna och mer än två procent har denna kroniska sjukdom i Sverige. Som allmänsjuksköterska är sannolikheten stor att vi kommer att stöta på patienter med sjukdomen. Syftet med denna studie var att öka kunskapen och fördjupa förståelsen för personer med denna sjukdom ur aspekterna livskvalitet, copingstrategier samt ta reda på om sjuksköterskan med några omvårdnadsåtgärder kan underlätta för patienter med psoriasis. Denna litteraturstudie visade tydligt att psoriasis påverkar livskvalitén. För att få fram den kunskapen använde man olika mätinstrument. Det framkom att det fysiska, psykiska och sociala livet påverkades samt ekonomin. När det gällde copingstrategier fann man att oavsett om man var frisk eller sjuk använde man samma strategier. Ingen forskning har bedrivits angående omvårdnadsåtgärder rörande psoriasis för allmänsjuksköterskan. Mer forskning behövs kring allmänsjuksköterskans vårdande roll. Denna studie har trots detta ett framtida värde då den ger värdefull information som vi kan använda oss av i omvårdnadsarbetet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject copingstrategier
hälsorelaterad livskvalitet
omvårdnad
psoriasis
sjuksköterskor
Handle http://hdl.handle.net/2043/1553 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics