Att arbeta med bedömningsmatriser i slöjdämnet

DSpace Repository

Att arbeta med bedömningsmatriser i slöjdämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med bedömningsmatriser i slöjdämnet
Author Elgenberg, Madeleine
Date 2013
Swedish abstract
Under de senaste decennierna har användandet av matriser som ett betydelsefullt redskap i bedömningsarbetet, vuxit fram inom den svenska skolan. En konstruktivistisk kunskapssyn har ställt krav på nya redskap för att möta förändringar i undervisningens innehåll och kunskapskrav. Syftet med detta examensarbete är att undersöka på vilka sätt lärare i grundskolan arbetar med bedömningsmatriser i slöjdämnet samt varför denna form av bedömningsarbete sker. Tre lärare har intervjuats med utgångspunkt från en kvalitativ forskningsansats med målsättningen att få en så mångsidig och djupgående uppfattning som möjligt om deras uppfattningar, erfarenheter och upplevelser av problemområdet. Utifrån sina referensramar uppfattar och tolkar lärarna en del av sin yrkesmässiga verklighet. Av resultatet framkommer att det inte finns några detaljerade, övergripande bestämmelser för hur bedömningsarbete med hjälp av matriser ska utföras. Några generella slutsatser kring hur lärare arbetar med matriser kan inte dras eftersom de tre lärarnas uppfattningar varierar. De arbetar enligt givna förutsättningar på sina respektive arbetsplatser och på grundval av sina erfarenheter inom yrket. De enda omständigheter som förenar de tre lärarna är att matrisarbetet introducerats av de olika skolornas huvudmän och att de inte själva tagit aktiv del i upprättandet av de matriser de använder sig av.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Bedömning
matris
slöjd
Handle http://hdl.handle.net/2043/15534 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics