Kinesisk betygsstress - En Empirisk Studie om Krav och Bedömning på Skrivande i Kinesiska

DSpace Repository

Kinesisk betygsstress - En Empirisk Studie om Krav och Bedömning på Skrivande i Kinesiska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kinesisk betygsstress - En Empirisk Studie om Krav och Bedömning på Skrivande i Kinesiska
Author Mao Palmblad, Fengping
Date 2013
English abstract
bedömning, kinesiska, krav, moderna språk, Pinyin, skrivande, tecken,
Swedish abstract
Kinesiska som ett nytt modernt språk i svenska skolan har fått allt mer uppmärksamhet under de senaste åren. Att undervisa svenska elever i kinesiska möter idag många utmaningar när undervisningen i kinesiska ska följa en gemensam kursplan som andra språk. Detta utmärker sig stort i utlärningen och inlärningen av kinesiska skriftspråket, d.v.s. tecknen. Syften med denna studie är att undersöka lärares krav och bedömning på elevers skrivande i kinesiska. Ett mål som också ingår i denna studie är att fördjupa mina pedagogiska och didaktiska kunskaper i kinesisk undervisning beträffande skrivande. Resultat från en empirisk undersökning med enkäter och frågor till kinesiskalärare visar att Pinyin som talspråk har fått en stor roll i skrivande men det slutliga målet är fortfarande tecken. Dessutom finns det olikheter i krav och bedömning på teckens skrivande i form av hur mycket tecken som eleverna ska kunna i olika steg och användningen av digitala hjälpmedel. Undersökningen visar också att beroende på hur frekvent tecken förekommer ställer lärare två olika krav, dels att kunna skriva för hand och dels att kunna känna igen tecken. Slutsatsen av denna studie är att en tillämpbar kursplan i kinesiska och lärarbehörighet är mycket viktigt för att etablera en likvärdig undervisning med bra undervisningskvalitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/15541 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics