Vägledningssamtal och vägledares yrkesroll på högskolan - Guidance and guidance counselors’ professional role at the university

DSpace Repository

Vägledningssamtal och vägledares yrkesroll på högskolan - Guidance and guidance counselors’ professional role at the university

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägledningssamtal och vägledares yrkesroll på högskolan - Guidance and guidance counselors’ professional role at the university
Author Rydberg, Johanna ; Olsdotter Drebold, Ylva
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka vägledningssamtalet och vägledares yrkesroll på högskolan. Undersökningen utgår från rollteorier som genomgående ställs mot det empiriska materialet där vägledarrollen på olika sätt kommer in. Studien tydliggör även begreppet projekt som beskriver hur ett vägledningssamtal kan analyserar beroende på vilka förväntningar och syften de olika deltagarna i samtalet har. Metoden som har använts är kvalitativ och studien utgår ifrån sammanlagt sex informanter, varav fyra med vägledningssökande och två med vägledare. Studien visar på att samtliga vägledningssökande har rollförväntningar som till stor del handlar om att få information, och det är just informationsbiten som de ser som viktigast när det handlar om vägledningssamtalen. Båda vägledarna berättar även att de huvudsakligen arbetar med just informationsbiten. Studien visar också att samtliga av de vägledningssökande är relativt nöjda efter vägledningssamtalet och att deras rollförväntningar har uppfyllts. I analysen och diskussionen presenteras våra reflektioner kring studiens resultat, och hur man skulle kunna arbeta för att ge en tydligare bild av studie- och yrkesvägledares yrkesroll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Rollförväntningar
Rollkonflikter
Projekt
Studie- och yrkesvägledares yrkesroll
Vägledningssökande
Vägledningssamtal
Vägledning på högskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/15546 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics