Vägledningssamtal och vägledares yrkesroll på högskolan - Guidance and guidance counselors’ professional role at the university

DSpace Repository

Vägledningssamtal och vägledares yrkesroll på högskolan - Guidance and guidance counselors’ professional role at the university

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rydberg, Johanna
dc.contributor.author Olsdotter Drebold, Ylva
dc.date.accessioned 2013-06-24T07:14:46Z
dc.date.available 2013-06-24T07:14:46Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15546
dc.description Syftet med denna studie är att undersöka vägledningssamtalet och vägledares yrkesroll på högskolan. Undersökningen utgår från rollteorier som genomgående ställs mot det empiriska materialet där vägledarrollen på olika sätt kommer in. Studien tydliggör även begreppet projekt som beskriver hur ett vägledningssamtal kan analyserar beroende på vilka förväntningar och syften de olika deltagarna i samtalet har. Metoden som har använts är kvalitativ och studien utgår ifrån sammanlagt sex informanter, varav fyra med vägledningssökande och två med vägledare. Studien visar på att samtliga vägledningssökande har rollförväntningar som till stor del handlar om att få information, och det är just informationsbiten som de ser som viktigast när det handlar om vägledningssamtalen. Båda vägledarna berättar även att de huvudsakligen arbetar med just informationsbiten. Studien visar också att samtliga av de vägledningssökande är relativt nöjda efter vägledningssamtalet och att deras rollförväntningar har uppfyllts. I analysen och diskussionen presenteras våra reflektioner kring studiens resultat, och hur man skulle kunna arbeta för att ge en tydligare bild av studie- och yrkesvägledares yrkesroll. en_US
dc.format.extent 50 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Rollförväntningar en_US
dc.subject Rollkonflikter en_US
dc.subject Projekt en_US
dc.subject Studie- och yrkesvägledares yrkesroll en_US
dc.subject Vägledningssökande en_US
dc.subject Vägledningssamtal en_US
dc.subject Vägledning på högskolan en_US
dc.title Vägledningssamtal och vägledares yrkesroll på högskolan - Guidance and guidance counselors’ professional role at the university en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics