Sjuksköterskans upplevelser av möten med patienter som utövar våld

DSpace Repository

Sjuksköterskans upplevelser av möten med patienter som utövar våld

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans upplevelser av möten med patienter som utövar våld
Author Pitikova, Maya ; Koss Larsson, Ekaterina
Date 2013
English abstract
Background: Studies show that threats and violence are common in Healthcare, both in Sweden and internationally. It is important to highlight what violence means for nurses, their experience of violent situations and how violence affects their environment in order to make Healthcare system safe for nurses to work in and to meet the needs of the patients. Aim: The aim of this study is to describe nurse’s experiences of meetings with patients who commit violence. Method: This is a literature study. Articles were selected through the search in the databases PubMed, Cinahl and PsycInfo. The sample consists of 10 scientific articles which have been reviewed for quality with the help of Willman, Stoltz and Bahtsevanis assessment protocols for quality assessment of studies. Result: The results showed that nurse's experiences of encounters with patients who commit violence depends on personalization of violence, the presence of mitigating factors of the patient and if the nurse normalizes violence and is used to it. Encounters with patients who commit violence elicit emotional reactions among nurses and even perceived as a moral dilemma. Conclusion: All nurses have unique individual experiences of caring for patients who act violent. These experiences can be taken advantage of to increase the security and to minimize stress, anxiety and frustration among nurses who stand in front of the complex situation.
Swedish abstract
Bakgrund: Undersökningar visar att hot och våld är vanligt förekommande inom vården, både i Sverige och internationellt. För att vården ska kunna tillgodose patienternas behov och samtidigt vara säker för sjuksköterskor att arbeta i, är det viktigt att belysa vad våld innebär för sjuksköterskor; deras eventuella erfarenheter av våldsamma situationer samt hur dessa situationer påverkar deras arbetsmiljö.Syfte: Syftet med denna studie är därför att belysa sjuksköterskans upplevelser av möten med patienter som utövar våld. Metod: Denna uppsats är en litteraturstudie. Artiklarna valdes ut genom litteratursökning i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Urvalet består av 10 vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis bedömningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskans upplevelser av möten med patienter som utövar våld beror på våldets avsikt, närvaro av förmildrande omständigheter hos patienten samt om sjuksköterskan normaliserar våld och är van vid det. Möten med patienter som utövar våld framkallar emotionella reaktioner hos sjuksköterskan samt även upplevs som ett moraliskt dilemma. Slutsats: Alla sjuksköterskor har unika individuella upplevelser av att vårda patienter som uppträder våldsamt. Dessa upplevelser kan tas tillvara på för att öka trygghet och minimera stress, oro och frustration hos sjuksköterskan inför den komplexa situationen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Erfarenhet
patient
sjuksköterska
upplevelse
våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/15552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics