Syns jag, finns jag- En litteraturstudie om sjuksköterskans attityd och bemötande gentemot personer med psykisk ohälsa

DSpace Repository

Syns jag, finns jag- En litteraturstudie om sjuksköterskans attityd och bemötande gentemot personer med psykisk ohälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Syns jag, finns jag- En litteraturstudie om sjuksköterskans attityd och bemötande gentemot personer med psykisk ohälsa
Author Killick, Kristina
Date 2013
English abstract
Mental illness is a major public health problem worldwide, and the incidence is expected to rise. Nurse's attitude and nursing plays important role in the patient's well-being and can affect the delay of diagnosis and treatment. The aim was to highlight the nurse's attitude and nursing of people with mental illness in general hospitals. The method was a literature review in which eight articles of qualitative and quantitative design was used as the basis. Articles were found in the databases PubMed, CINAHL and PsycINFO. The results showed mixed attitudes of nurses towards mental illness. The negative attitudes proved particularly by difficulties in communicating with the patient. Lack of knowledge and experience were identified as a source of negative attitudes while professional experience and personal experience showed increased positive attitudes.
Swedish abstract
Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem världen över och problemen förväntas öka. Sjuksköterskans attityd och bemötande spelar viktig roll för patientens välmående och kan även påverka fördröjning av diagnos och behandling. Syftet var är att belysa sjuksköterskans attityd och bemötande av personer med psykisk ohälsa inom somatiken. Metoden var en litteratur studie där åtta artiklar av kvalitativ och kvantitativ design användes som underlag. Artiklarna hittades i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultatet visade på blandade attityder hos sjuksköterskor gentemot psykisk ohälsa. De negativa attityderna visade sig framför allt genom svårigheter att kommunicera med patienten. Brist på kunskap och erfarenhet identifierades som en källa till negativa attityder medan yrkeserfarenhet och personlig erfarenhet visade på ökade positiva attityder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Attitude
Attityd
Sjuksköterska
Nurse
Psykisk ohälsa
Mental illness
Handle http://hdl.handle.net/2043/15554 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics