Att trösta och stödja - en litteraturstudie om sjuksköterskans roll i mötet med patienter i svåra situationer

DSpace Repository

Att trösta och stödja - en litteraturstudie om sjuksköterskans roll i mötet med patienter i svåra situationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att trösta och stödja - en litteraturstudie om sjuksköterskans roll i mötet med patienter i svåra situationer
Author Dahl, Sibel ; Glantz, Andreas
Date 2013
English abstract
Background: Meeting patients who are in difficult situations and are suffering from illness may be complicated and painful. In this literature review difficult situations were defined as patients who have recently received bad news or patients with advanced cancer or COPD. Aim: The purpose of this literature review was to examine the role of the nurse when meeting patients in difficult situations. Method: Ten qualitative and quantitative scientific articles were the basis for this literature review. The databases used to find these articles were CINAHL, PubMed and PsycINFO. Results: Two categories, comfort and support, were identified. Some examples of comfort are humor, closeness, touching and helping the patient to take part in his or her own care. The supporting role includes allowing for emotional expression, just being there and helping the patient achieving hope. Conclusion: Nurses have a comforting as well as a supporting role when meeting patients in difficult situations.
Swedish abstract
Bakgrund: Att möta patienter som befinner sig i en svår situation och vars sjukdomstillstånd påtvingar dem ett lidande kan vara komplicerat och smärtsamt. I denna litteraturstudie definieras svåra situationer med patienter som nyligen delgivits svåra besked eller patienter som har långt framskriden cancer eller KOL. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll i mötet med patienter i svåra situationer. Metod: Tio kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar låg till grund för denna litteraturstudie. Sökningarna för att finna dessa artiklar utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Resultat: Två tydliga kategorier, tröst och stöd, identifierades. Som exempel på de sätt att ge tröst som nämns återfinns bl.a. humor, närhet, beröring och att möjliggöra att patienten blir så delaktig som möjligt i sin egen vård. Den stödjande rollen innefattar t.ex. att ge utrymme för känslor, bara finnas till och att inge hopp. Slutsats: Sjuksköterskan har en både tröstande och stödjande roll i mötet med patienter i svåra situationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Omvårdnad
Stöd
Svåra besked
Svåra situationer
Tröst
Handle http://hdl.handle.net/2043/15558 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics