Att trösta och stödja - en litteraturstudie om sjuksköterskans roll i mötet med patienter i svåra situationer

DSpace Repository

Att trösta och stödja - en litteraturstudie om sjuksköterskans roll i mötet med patienter i svåra situationer

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dahl, Sibel
dc.contributor.author Glantz, Andreas
dc.date.accessioned 2013-06-24T14:08:33Z
dc.date.available 2013-06-24T14:08:33Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15558
dc.description Bakgrund: Att möta patienter som befinner sig i en svår situation och vars sjukdomstillstånd påtvingar dem ett lidande kan vara komplicerat och smärtsamt. I denna litteraturstudie definieras svåra situationer med patienter som nyligen delgivits svåra besked eller patienter som har långt framskriden cancer eller KOL. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll i mötet med patienter i svåra situationer. Metod: Tio kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar låg till grund för denna litteraturstudie. Sökningarna för att finna dessa artiklar utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Resultat: Två tydliga kategorier, tröst och stöd, identifierades. Som exempel på de sätt att ge tröst som nämns återfinns bl.a. humor, närhet, beröring och att möjliggöra att patienten blir så delaktig som möjligt i sin egen vård. Den stödjande rollen innefattar t.ex. att ge utrymme för känslor, bara finnas till och att inge hopp. Slutsats: Sjuksköterskan har en både tröstande och stödjande roll i mötet med patienter i svåra situationer. en_US
dc.description.abstract Background: Meeting patients who are in difficult situations and are suffering from illness may be complicated and painful. In this literature review difficult situations were defined as patients who have recently received bad news or patients with advanced cancer or COPD. Aim: The purpose of this literature review was to examine the role of the nurse when meeting patients in difficult situations. Method: Ten qualitative and quantitative scientific articles were the basis for this literature review. The databases used to find these articles were CINAHL, PubMed and PsycINFO. Results: Two categories, comfort and support, were identified. Some examples of comfort are humor, closeness, touching and helping the patient to take part in his or her own care. The supporting role includes allowing for emotional expression, just being there and helping the patient achieving hope. Conclusion: Nurses have a comforting as well as a supporting role when meeting patients in difficult situations. en_US
dc.format.extent 36 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Omvårdnad en_US
dc.subject Stöd en_US
dc.subject Svåra besked en_US
dc.subject Svåra situationer en_US
dc.subject Tröst en_US
dc.title Att trösta och stödja - en litteraturstudie om sjuksköterskans roll i mötet med patienter i svåra situationer en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics