Vägen mellan arabiskt tal- och skriftspråk The Way between the Arabic speech and writing language

DSpace Repository

Vägen mellan arabiskt tal- och skriftspråk The Way between the Arabic speech and writing language

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägen mellan arabiskt tal- och skriftspråk The Way between the Arabic speech and writing language
Author Kassabgy, Reem ; Shakhtour, Elham
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka möjligheter och hinder våra elever har när det gäller skriftspråket på arabiska. I vårt arbete har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och vi valde att göra intervjuer med 4 pedagoger och 8 elever varav 4 på mellanstadiet och 4 på högstadiet. Vi har använt oss bl.a. av Pauline Gibbons litteratur ”Stärk språket, stärk lärandet” och ”Lyft språket, lyft tänkandet. Leif Strandberg lyfter fram Vygotskijs kulturhistoriska teori som handlar om att omgivningen är avgörande för individens utveckling och lärande
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject MSA (Modern Standard Arabiska)
dialekter
modersmålsundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15577 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics