MUSIK: ETT HJÄLPMEDEL I VÅRDEN AV PERSONER MED DEMENSSJUKDOM - EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

MUSIK: ETT HJÄLPMEDEL I VÅRDEN AV PERSONER MED DEMENSSJUKDOM - EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Musik som hjälpmedel ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title MUSIK: ETT HJÄLPMEDEL I VÅRDEN AV PERSONER MED DEMENSSJUKDOM - EN LITTERATURSTUDIE
Author Nyman, Emeli
Date 2013
English abstract
Background: Nine out of ten persons with dementia sometime exhibit behavioral or psychiatric symptoms. Medical treatment of the symptoms can cause serious side effects which is why non-pharmacological treatment should be the first option. Aim: The aim of this study is to highlight how persons with dementia are influenced by music during caring activities. Method: A literature review based on eight studies of a scientific nature. Result: The use of music during care situations affected the persons with dementia by increasing their capacity for understanding, which improved the communication between them and the health care staff. Their attention and physical capacity improved which contributed to them managing to perform more tasks by themselves. Agitated behaviors were reduced and more positive behaviors could be seen. The persons with dementia became calmer and more harmonious with increased well-being. Conclusion: The use of music during care situations can be a valuable tool in the care of persons with dementia. More extensive studies are needed in order to increase the generalizability and the evidence in this field.
Swedish abstract
Bakgrund: Nio av tio personer med demenssjukdom uppvisar någon gång beteendemässiga eller psykiatriska symtom. Medicinsk behandling av symtomen kan ge allvarliga biverkningar varvid icke farmakologisk behandling bör användas som första alternativ. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur personer med demenssjukdom påverkas av musik under omvårdnadsarbetet. Metod: En litteraturstudie baserad på åtta studier av vetenskaplig karaktär. Resultat: Musik under omvårdnadsarbetet påverkade de demenssjuka genom att deras förmåga till förståelse ökade, vilket förbättrade kommunikationen mellan vårdare och demenssjuka. Deras uppmärksamhet och fysiska kapacitet förbättrades, vilket bidrog till att de klarade av att utföra fler aktiviteter själva. Agiterade beteenden reducerades och fler positiva beteenden kunde ses. De demenssjuka blev lugnare och mer harmoniska med ökat välbefinnande. Slutsats: Musik under omvårdnadsarbetet kan vara ett värdefullt hjälpmedel i vården av demenssjuka. Fler och mer omfattande studier efterlyses för att öka generaliserbarheten och evidensen inom området.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject agitation
demens
litteraturstudie
musik
musikterapi
omvårdnad
sång
Handle http://hdl.handle.net/2043/15578 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics