Bemötande och kommunikation på lika villkor - en litteraturstudie om fibromyalgipatienter

DSpace Repository

Bemötande och kommunikation på lika villkor - en litteraturstudie om fibromyalgipatienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bemötande och kommunikation på lika villkor - en litteraturstudie om fibromyalgipatienter
Author Korytkowska, Anna-Claudia
Date 2013
English abstract
Korytkowska, A-C. Treatment and communication on equal terms. A literature review. Degree project, 15 Credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Science, 2013. Background:Fibromyalgia syndrome is part of non-inflammatory rheumatic diseases and is characterized by a diffuse pain in the muscles, joints and skeleton. Since the underlying reasons for pain haven´t been determined and the condition have been called into question for many years the individuals in this group of patients have had a hard time being taken seriously and have been called into question. Aim: The aim of this study was to examine how fibromyalgia patient experience the treatment of them from the point of acknowledgment and communication in their meetings with healthcare providers. Methods: Manifest content analysis of nine scientific articles collected from the databases CINAHL, Cochrane, Medline, PsycINFO and PubMED. Result: The results indicate that fibromyalgiapatients experience the treatment of them from the point of acknowledgement and communication as positive when they are treated with understanding and when they are not called into question. On the other hand the results also indicate that fibromyalgia patients experience the treatment negative when they are called into question, not taken seriously and when they feel they are being ridiculed. It appears from the results that the negative treatment is dependent of the lack of knowledge about fibromyalgia among healthcare providers. Conclusion: The conclusion is that more research is required from the point of nurses experiences of the treatment of fibromyalgia patients so that the awareness and knowledge about fibromyalgia syndrome among healthcare providers can improve and the treatment of this group of patient can change for the better. Keywords: Acknowledgement, communication, experience, fibromyalgia patients, fibromyalgia syndrome, treatment.
Swedish abstract
Korytkowska, A-C. Bemötande och kommunikation på lika villkor. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, Utbildningsområde vårdvetenskap, 2013. Bakgrund: Fibromyalgi ingår i gruppen icke-inflammatoriska reumatiska sjukdomar och kännetecknas av diffus smärta i muskler, leder och skelettet. Då bakomliggande orsak inte är fastställt och tillståndet varit omdiskuterat i flera år har individerna som tillhör denna patientgrupp haft svårt med att bli tagna på allvar och blivit ifrågasatta. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur fibromyalgipatienter upplever att de bemöts utifrån kommunikation och bekräftelse inom hälso- och sjukvården. Metod: Manifest innehållsanalys av nio vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna CINAHL, Cochrane, Medline, PsycINFO och PubMed. Resultat: Resultatet visar att fibromyalgipatienter upplevt bemötandet av dem utifrån kommunikation och bekräftelse som positivt när de bemöttes med förståelse och inte blev ifrågasatta. Däremot visar resultatet att fibromyalgipatienter upplever bemötandet negativt då de blivit ifrågasatta, -inte tagna på allvar och förlöjligade. I resultatet framgår det att det negativa bemötandet upplevs bero på att vårdgivarna inte har kunskap om smärttillståndet. Slutsats: Slutsatsen är att fler studier borde göras på sjuksköterskors upplevelser av bemötandet av fibromyalgipatienter för att öka medvetenheten och -kunskapen om fibromyalgi syndromet hos vårdgivarna så att bemötandet av denna patientgrupp kan förbättras. Nyckelord: Bekräftelse, bemötande, fibromyalgipatienter, fibromyalgi syndrom, kommunikation, upplevelser.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Bekräftelse
Bemötande
Fibromyalgipatienter
fibromyalgi syndrom
kommunikation
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/15579 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics