HANDHYGIEN VID VENPROVTAGNING INOM PRIMÄRVÅRDEN EN OBSERVATIONSSTUDIE

DSpace Repository

HANDHYGIEN VID VENPROVTAGNING INOM PRIMÄRVÅRDEN EN OBSERVATIONSSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title HANDHYGIEN VID VENPROVTAGNING INOM PRIMÄRVÅRDEN EN OBSERVATIONSSTUDIE
Author Fredriksson, Lisa ; Johansson, Emma
Date 2013
English abstract
The aim, with the study, was to examine how the compliance of hand hygiene during venous sampling was in a health clinic in southern Sweden. Background. Each year thousands of patients are affected by healthcare-associated infection, HCAI. The most important and the easiest way to prevent microorganism from spreading is through good hand hygiene compliance. Previous studies show both positive and negative results according to hand hygiene compliance. Method. The study was conducted by 100 observations of venous samplings, executed by healthcare workers, at a health clinic in southern Sweden. Data was collected through a structured protocol based on guidelines, for good hand hygiene, from Vårdhandboken (patient care handbook). Results revealed that the healthcare personnel failed in their hand hygiene compliance before and after contact with patients and in usage of gloves. In 89 % (n=89) of the cases the personnel didn’t disinfect their hands before contact with patients and 76 % (n=76) didn’t use hand disinfection afterwards. Conclusion. Hand hygiene routines, in healthcare settings, should be given greater attention and emphasis than today. This could be achieved with for example more studies and education for the personnel.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur följsamheten av handhygien vid venprovtagning var på en vårdcentral i södra Sverige. Bakgrund. Varje år drabbas tusentals patienter av vårdrelaterade infektioner, VRI. Den vanligaste smittvägen i vårdarbete är kontaktsmitta via händer. Det viktigaste och lättaste sättet att minska smittspridning är genom god handhygien. Tidigare studier visar på både positiva och negativa resultat angående följsamhet av handhygien. Metod. Studien utfördes genom 100 observationer av venprovtagningar, genomförda av sjukvårdspersonal, på en vårdcentral i södra Sverige. Datainsamlingen skedde utifrån ett strukturerat protokoll utformat efter Vårdhandbokens riktlinjer för god handhygien. Resultatet visade att sjukvårdspersonal brister i handdesinfektion före och efter patientkontakt och vid användning av handskar. I 89 % (n=89) av fallen desinficerades inte händerna innan patientkontakt och 76 % (n=76) utförde inte handdesinfektion efter. Slutsats. Handhygiens rutiner inom primärvården måste uppmärksammas mer, än vad det har gjorts fram tills idag. Detta kan uppnås genom till exempel fler studier och utbildning av personal.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject compliance
desinfektion
handhygien vid venprovtagning
handskar
sjukvårdspersonal
vårdrelaterade infektioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/15581 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics