Att leva med Polycystiskt ovariesyndrom en litteraturstudie

DSpace Repository

Att leva med Polycystiskt ovariesyndrom en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med Polycystiskt ovariesyndrom en litteraturstudie
Author Lundberg, Annica ; Ring, Emma
Date 2013
English abstract
Bakground: Polycystic ovary syndrome (PCO) is a common syndrome that many women suffer from. PCO means that the ovary produces multiple follicles (cysts) than what is considered normal, and that a hormonal imbalance can be seen. PCO means that the ovary produces multiple follicles (cysts) than what is considered to be normal. PCO has a prevalence of 5-10 percent and is a common endocrine differential in women of childbearing age. These women are in the continuum of care, why it is important for a general nurse to know how these patients perceive their life situation. Aim: The aim of this study is to explore women's experiences of living with PCO and how it affects their quality of life. Method: Analysis of ten scientific papers, there six of the items had a qualitative approach, and four of them had a quantitative approach. Result: The analysis resulted in four main themes: Deviant exterior, sex and relationships, health and self-perception. Lack of care and a generally lower quality of life were observed in these women. Conclusion: Implications for health care will be to develop their knowledge in this area in order to improve the quality of life for women with PCO.
Swedish abstract
Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCO) är ett vanligt syndrom som många kvinnor lider av. PCO innebär att äggstockarna bildar fler folliklar (cystor) än vad som anses vara normalt samt att en hormonell obalans föreligger. PCO har en prevalens på 5-10 procent och är en vanlig endokrin avvikelse hos kvinnor i fertil ålder. Då dessa kvinnor befinner sig i hela vårdkedjan är det viktigt att som allmänsjuksköterska känna till hur denna patientgrupp upplever sin livssituation. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med PCO och hur det påverkade deras livskvalitet. Metod: Analys av tio vetenskapliga artiklar, varav sex av artiklarna hade en kvalitativ ansats och fyra av dem hade en kvantitativ ansats. Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudteman: Avvikande yttre, sex och relationer, sjukvården samt självuppfattning. Bristande vård samt en generellt lägre livskvalitet sågs hos dessa kvinnor. Slutsats: Implikationer för vården blir att utveckla sin kunskap inom detta område för att på så sätt förbättra livskvaliteten för kvinnor med PCO.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Hirsutism
Infertillitet
Polycystiskt ovariesyndrom
Livskvalitet
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/15583 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics