To follow or not to follow. A literature review.

DSpace Repository

To follow or not to follow. A literature review.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title To follow or not to follow. A literature review.
Author Schollin, Helena ; Thomsen, Sandra
Date 2013
English abstract
Background: Hypertension is a common disease and is a major contributor to diseases such as stroke, heart failure, coronary artery disease and atherosclerosis. An effective drug treatment for hypertension greatly reduces illness and death from these diseases. More than 50% of patients being treated for hypertension, stops treatment within a year of the diagnosis. Among those who continue their treatment, only half are compliant i.e., taking 80% of their prescribed antihypertensive medications. Objective: The aim of this study was to investigate the factors that influence adherence to medication in patients with the diagnosis hypertension. Method: The method used was a literature review with an approach to content analysis. Ten articles from seven quantitative studies and three qualitative studies, answering the study aim were reviewed regarding scientific quality and were finally included in the literature review. Results: The results showed that the reason for not being adherent to medication could be caused by many different factors, based on patients' attitudes to their illness and medicine, social and economic factors, mental influence and the caregiver's role and actions. Conclusion: To see each patient as a unique person and give individualized care improved adherence to drug treatment. This is an area where more research is needed.
Swedish abstract
Bakgrund: Hypertoni är en folksjukdom och är en starkt bidragande orsak till sjukdomar som stroke, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och arterioskleros. En effektiv läkemedelsbehandling mot hypertoni reducerar kraftigt insjuknande och död i dessa sjukdomar. Mer än 50 % av patienterna som behandlas för hypertension, slutar helt sin behandling inom ett år från att diagnos har ställs. Bland de som fortsätter sin behandling är det endast hälften som är följsamma det vill säga tar 80 % av sitt förskrivna antihypertensiva läkemedel. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer som påverkar följsamheten till medicinering hos patienter med diagnosen hypertension. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med en ansats till innehållsanalys. Tio artiklar från sju kvantitativa studier och tre kvalitativa studier, som svarade på syftet kvalitetsgranskades och inkluderades i litteraturstudien. Resultat: Resultatet visade att anledningen till att inte följa sin läkemedelsordination kan bero på många olika faktorer som grundar sig på patienters attityd till sin sjukdom och medicin, sociala och ekonomiska faktorer, mental påverkan samt vårdgivarens roll och agerande. Konklusion: Att se varje patient som unik och arbeta personcentrerat visade sig förbättra följsamheten till läkemedelsbehandlingen. Detta är ett område där mer forskning krävs.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Adherence
concordance
hypertension
medication
nursing
patient centered care
följsamhet
hypertension
medicinering
personcentrerad vård
samsyn
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/15584 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics