Kamratbedömning som pedagogiskt verktyg i elevers lärandeprocess och lärarens formativa bedömning

DSpace Repository

Kamratbedömning som pedagogiskt verktyg i elevers lärandeprocess och lärarens formativa bedömning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kamratbedömning som pedagogiskt verktyg i elevers lärandeprocess och lärarens formativa bedömning
Author Gustafson, Sofia
Date 2013
Swedish abstract
Syftet var att jag skulle undersöka huruvida kamratbedömning kan användas för att främja att elever blir mer delaktiga i bedömningen av sin kunskapsutveckling. Med elevernas lärande i fokus vill jag ge eleverna möjlighet att själva få syn på var de befinner sig i sin utveckling och i interaktionen med läraren och andra elever fördjupa sin förståelse och se möjliga vägar vidare i lärandet. Jag har genomfört klassrumsobservationer som har spelats in, jag har analyserat resultatet och kommit fram till att kamratbedömning hjälper elever dels att förstå var de befinner sig i lärandeprocessen, dels hur de ska arbeta vidare med sina uppgifter och framöver i undervisningen i ämnet. Läraren kan i den inspelade kamratbedömningen få syn på vilka färdigheter som övas och används i elevernas kamratbedömning och använda den för bedömningsarbete och betygsättning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject bedömning för lärande
bedömning i skolan
formativ bedömning
kamratbedömning
självbedömning
utveckling
återkoppling
Handle http://hdl.handle.net/2043/15590 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics