Bakom rubrikerna: en litteraturstudie om nyheter, rädsla och brott.

DSpace Repository

Bakom rubrikerna: en litteraturstudie om nyheter, rädsla och brott.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bakom rubrikerna: en litteraturstudie om nyheter, rädsla och brott.
Author Haavimb, Siri
Date 2013
English abstract
This thesis aims to explain how news media reports can affect neighborhood crime. This is done with the premise that fear of crime affects routine activities, which in turn has an effect on neighborhood crime. There has been some disagreement whether news media affects fear of crime or not. Because of that a systematic review was done to clarify what the current research in field says. The results from this review shows that above all local there is a relationship between TV-news and fear of crime. This relationship was strongest for people living in communities with higher crime rates. An account for possible reactions to fear of crime was done, where avoidance behavior seems to be the most common reaction, especially in neighborhoods with lower social and economic resources.
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att förklara hur nyhetsmediers rapporteringar kan påverka brottsligheten i ett område. Detta görs med utgångspunkt i att rädsla för brott kan påverka människors rutinaktiviteter, vilket i sin tur har en effekt på brottsligheten i området. Om och hur nyhetsmedier har en inverkan på människors rädsla råder det inom forskningen delade meningar om. Därför genomfördes en systematisk litteraturöversikt för att tydliggöra vad den aktuella forskningen inom området säger. Resultaten från litteraturöversikten visar att framför allt lokala TV- nyheter har ett samband med rädsla för brott, och att detta samband är starkast för invånare i områden med högre brottsnivåer. En redogörelse för tänkbara reaktioner på rädsla för brott gjordes, där undvikandebeteende tycks vara den vanligaste reaktionen, speciellt i områden med sämre sociala och ekonomiska resurser.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Brottslighet
kriminaltitet
rutinaktivitetsteorin
nyhetsmedier
område
rädsla för brott
Handle http://hdl.handle.net/2043/15593 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics