"När revolutionen kommer måste man lägga ifrån sig gitarren och ta upp geväret” Om Chilekommitténs arbete under 1973-1991 utifrån Chilebulletinen

DSpace Repository

"När revolutionen kommer måste man lägga ifrån sig gitarren och ta upp geväret” Om Chilekommitténs arbete under 1973-1991 utifrån Chilebulletinen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "När revolutionen kommer måste man lägga ifrån sig gitarren och ta upp geväret” Om Chilekommitténs arbete under 1973-1991 utifrån Chilebulletinen
Author Westerberg, Lovisa
Date 2013
Swedish abstract
1960-talet är nog den tid som många förknippar med solidaritetsrörelsers uppkomst, framför allt de förenade FNL-gruppernas. Syftet med denna uppsatsen har dock varit att försöka bidra med kunskap till ett tidigare relativt outforskat område, nämligen solidaritetsrörelser under 1970- och 1980-talen i Sverige. Vilka mobiliseringsstrategier använde sig solidaritetsrörelser av för att väcka engagemang bland människor och på så sätt attrahera nya medlemmar? Fokus för denna undersökning har legat på Chilekommittén, som var verksam i Sverige mellan 1971-1991, och som huvudsakligen arbetade mot militärregimen i Chile tillsammans med den chilenska motståndsrörelsen. Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ textanalys av Chilekommitténs egna tidning Chilebulletinen. Resultatet visade på en rad olika mobiliseringsstrategier som Chilekommittén använde sig av 1) Den sociala och kulturella gemenskapen, 2) Känslor och empati, 3) Inrikes-och utrikespolitiska argument, samt 4) Arbetsplatsbesök.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Chilekommittén
Chilebulletinen
Solidaritetsförening
Handle http://hdl.handle.net/2043/15595 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics