Finns det svenskt kaffe på hotellet?

DSpace Repository

Finns det svenskt kaffe på hotellet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Finns det svenskt kaffe på hotellet?
Author Malmquist, Jennie
Date 2013
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att, med hjälp av teorier om symboliskt kapital och om identitet, finna svaret på hur, och om, husmanskosten och begreppet husmanskost förändrats med tiden och hur det konstrueras en kvalitetsstämpel i begreppet utifrån idéer om det ”svenska” och det ”genuina”. Den har även som syfte att diskutera matens betydelse för kulturarv, identitetstillhörighet och svenskhet. Genom att leta efter förändringsprocesser och attityder i kokböcker kommer jag visa på förändringar i begreppet husmanskost och hur begreppet får en förändrad användning. Vår kokbok säger sig spegla samhället genom att vara ”i sin samtid” och därmed blir min undersökning intressant då man med det synsättet kan dra slutsatser om samhället, etnicitet och konstruerandet av vad svenskhet är. Jag kommer visa hur begreppet husmanskost går från att vara en benämning på enkel vardagsmat till att bli en kvalitetstämpel och per automatik något som ska vara svenskt. Nyckelord: Matkultur, husmanskost, identitet, kokbok, svenskhet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject husmanskost
svenskhet
kulturanalys
identitet
kokbok
Handle http://hdl.handle.net/2043/15596 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics