Alla andra får mycket mer-Fem elevers erfarenheter av skolan i förhållande till Skolinspektionens tillsynsrapport från 2011.

DSpace Repository

Alla andra får mycket mer-Fem elevers erfarenheter av skolan i förhållande till Skolinspektionens tillsynsrapport från 2011.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Alla andra får mycket mer-Fem elevers erfarenheter av skolan i förhållande till Skolinspektionens tillsynsrapport från 2011.
Author Ekstrand, Per
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med den här undersökningen har varit att utgå från Skolinspektionens tillsynsrapport över Malmö kommun från 2011 och bredda den bilden genom att intervjua de som direkt berörs av skolan, nämligen eleverna. Skolinspektionens rapport har visat att resultat och måluppfyllelse sjunker i vissa delar av kommunen samtidigt som skillnader mellan skolor och olika områden inom kommunen ökar. Jag har intervjuat fem elever för den här undersökningen som alla går i samma klass i ett område som beskrivs som socio-ekonomiskt svagt och där skolresultaten försämrats. Syftet har vidare varit att öka förståelsen kring hur ett mindre antal elever upplever att det är gå på en mångkulturell skola och hur de upplever bemötandet från lärare. Min undersökning har visat att lärarnas bemötande gentemot elever ibland bygger på förutbestämda förväntningar som grundar sig på elevers tidigare resultat. Skolinspektionens tillsynsrapport redogör för att elevinflytande är ett område som ska prioriteras. Undersökningen har dock visat att de tillfrågade eleverna inte upplever det som att de har ett nämnvärt inflytande i skolan och att de upplever undervisningen som förhållandevis enformig. Trots detta efterfrågar eleverna inte nödvändigtvis mer inflytande.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Malmö
skola
segregation
Skolinspektionen
elever
lärare
elevinflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/15597 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics