Bränna matematikböckerna?

DSpace Repository

Bränna matematikböckerna?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bränna matematikböckerna?
Author Almkvist, Caroline ; Serrano, Rosita
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att få en bredare och djupare kunskap om vilka möjligheter och hinder det kan finnas med att bedriva en läroboksobunden undervisning. Vi söker även svar på hur lärarna använder sig av matematikboken och vilken hänsyn de tar till kursplanens innehåll i sin undervisning. För att få svar på våra frågeställningar använder vi oss av en explorativ undersökning, där det används flera undersökningsmetoder. I vårt fall en postenkät och kvalitativa intervjuer. I resultatet fann vi att möjligheterna med en läroboksobunden undervisning var många. Den främsta möjligheten var att matematiken blev mer levande och att eleverna fick en större förståelse för att matematik ständigt finns i deras omgivning. Hinder som de läroboksbundna lärarna såg med en läroboksobunden undervisning var bland annat tiden och föräldrarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kursplaner
matematikundervisning
läroboksobunden undervisning
läroboksbunden undervisning
förändringsarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/1562 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics