Är en förklaring alltid en förklaring?

DSpace Repository

Är en förklaring alltid en förklaring?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Är en förklaring alltid en förklaring?
Author Rosenlund, David
Editor Eliasson, Per ; Karlsson, Klas-Göran ; Rosengren, Henrik ; Tornbjer, Charlotte
Date 2010
English abstract
The chapter deals with the issue of constructing questions in tests. Questions that are close to the content in textbooks are problematized.
Swedish abstract
Kapitlet behandlar frågan om hur man konstruerar provfrågor. Sådana frågor som ligger nära innehållet i läroboken problematiseras.
Publisher Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Host/Issue Historia på väg mot framtiden : historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle
ISBN 978-91-978899-0-2
Pages 11
Page 199-209
Language swe (iso)
Subject Historia
Historieundervisning
Frågekonstruktion
Prov
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/15621 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics