EMIS 2010 Sverige. Svenska resultat från den europeiska undersökningen EMIS 2010 : en studie om män som har sex med män

DSpace Repository

EMIS 2010 Sverige. Svenska resultat från den europeiska undersökningen EMIS 2010 : en studie om män som har sex med män

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title EMIS 2010 Sverige. Svenska resultat från den europeiska undersökningen EMIS 2010 : en studie om män som har sex med män
Author Tikkanen, Ronny Heikki ; Lukkerz, Jack
Date 2013
English abstract
This report describes the Swedish results of the European MSM Internet Survey (EMIS) and compares the results with previous Swedish studies of men who have sex with men (MSM). In total, 3,269 men living in Sweden answered the EMIS survey between June and August 2010. Our analysis of the answers from 3,089 men aged 15 to 79 years is included in this report. The EMIS survey shows that the level of knowledge is high when it comes to HIV, STIs and prevention, as well as where to get tested and receive counseling and advice. Still, unprotected anal intercourse is common, usually occurring with a steady partner, but also with non-steady partners – and especially among young men. The results also indicate that socioeconomic factors play an important role for those who are more at risk; MSM who have unprotected anal sex are to a higher extent without employment, have more often than others used drugs or alcohol in connection with sex, have had an earlier sexual debut, have had an STI, have had more sexual partners, or have been paid for sex. This means that prevention efforts targeting MSM should also be especially focused on the MSM that have one or more of these risk factors.
Swedish abstract
Syftet med rapporten är att redogöra för det svenska resultatet av EMIS-studien samt att jämföra dess data med tidigare svenska data om män som har sex med män (MSM). Totalt svarade 3 269 personer boende i Sverige på EMIS-enkäten, varav svaren från 3 089 män i åldrarna 15–79 år ingår i denna rapport. EMIS visar att kunskapsläget är högt när det gäller hiv, STI och hur man skyddar sig, liksom var man kan testa sig samt få samtalsstöd och råd. Samtidigt är det vanligt med oskyddade samlag, oftast med en stadig partner men även med en icke-stadig partner och särskilt bland de unga männen. Resultatet indikerar även att socioekonomiska faktorer har betydelse för dem som är mer riskutsatta. MSM som har oskyddat sex är i större utsträckning utan sysselsättning, och de har oftare än andra använt droger eller alkohol i samband med sex, debuterat tidigare sexuellt, haft en könssjukdom (STI) samt haft fler partner eller fått betalt för att ha sex. Detta betyder att det preventiva arbetet till MSM även bör riktas och formas med särskilt fokus på de MSM som uppvisar en eller några av dessa riskfaktorer.
Link http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publika... (external link to publication)
Publisher Smittskyddsinstitutet
ISBN 978-91-86723-25-5
Language swe (iso)
Subject Hiv
AIDS
Homosexuality
Sex
Sexuality
EMIS
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15622 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics