EMIS 2010 Sverige. Svenska resultat från den europeiska undersökningen EMIS 2010 : en studie om män som har sex med män

DSpace Repository

EMIS 2010 Sverige. Svenska resultat från den europeiska undersökningen EMIS 2010 : en studie om män som har sex med män

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tikkanen, Ronny Heikki
dc.contributor.author Lukkerz, Jack
dc.date.accessioned 2013-06-28T11:01:46Z
dc.date.available 2013-06-28T11:01:46Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-86723-25-5 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15622
dc.description Syftet med rapporten är att redogöra för det svenska resultatet av EMIS-studien samt att jämföra dess data med tidigare svenska data om män som har sex med män (MSM). Totalt svarade 3 269 personer boende i Sverige på EMIS-enkäten, varav svaren från 3 089 män i åldrarna 15–79 år ingår i denna rapport. EMIS visar att kunskapsläget är högt när det gäller hiv, STI och hur man skyddar sig, liksom var man kan testa sig samt få samtalsstöd och råd. Samtidigt är det vanligt med oskyddade samlag, oftast med en stadig partner men även med en icke-stadig partner och särskilt bland de unga männen. Resultatet indikerar även att socioekonomiska faktorer har betydelse för dem som är mer riskutsatta. MSM som har oskyddat sex är i större utsträckning utan sysselsättning, och de har oftare än andra använt droger eller alkohol i samband med sex, debuterat tidigare sexuellt, haft en könssjukdom (STI) samt haft fler partner eller fått betalt för att ha sex. Detta betyder att det preventiva arbetet till MSM även bör riktas och formas med särskilt fokus på de MSM som uppvisar en eller några av dessa riskfaktorer. en_US
dc.description.abstract This report describes the Swedish results of the European MSM Internet Survey (EMIS) and compares the results with previous Swedish studies of men who have sex with men (MSM). In total, 3,269 men living in Sweden answered the EMIS survey between June and August 2010. Our analysis of the answers from 3,089 men aged 15 to 79 years is included in this report. The EMIS survey shows that the level of knowledge is high when it comes to HIV, STIs and prevention, as well as where to get tested and receive counseling and advice. Still, unprotected anal intercourse is common, usually occurring with a steady partner, but also with non-steady partners – and especially among young men. The results also indicate that socioeconomic factors play an important role for those who are more at risk; MSM who have unprotected anal sex are to a higher extent without employment, have more often than others used drugs or alcohol in connection with sex, have had an earlier sexual debut, have had an STI, have had more sexual partners, or have been paid for sex. This means that prevention efforts targeting MSM should also be especially focused on the MSM that have one or more of these risk factors. en_US
dc.format.extent 68
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Smittskyddsinstitutet en_US
dc.subject Hiv en_US
dc.subject AIDS en_US
dc.subject Homosexuality en_US
dc.subject Sex en_US
dc.subject Sexuality en_US
dc.subject EMIS en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title EMIS 2010 Sverige. Svenska resultat från den europeiska undersökningen EMIS 2010 : en studie om män som har sex med män en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Social Work (SA) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.identifier.url http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/hivsexprev/EMIS–The-European-MSM-Internet-Survey-2010-2012-10-1.pdf en_US
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics