Anabola androgena steroider i Sverige

DSpace Repository

Anabola androgena steroider i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Anabola androgena steroider i Sverige
Author Karlsson, Lina
Date 2013
English abstract
An anabolic androgenic steroid (AAS) is a substance that affects the body both physically and mentally. Both possession and use of AAS is a criminal act. The substance causes several side effects; not only does it harm the patient, it also harms other individuals and the society as a whole. To prevent human injury and implement prevention, there must be knowledge of the phenomenon, therefore, this study is conducted. The purpose is to get an overview of the current research regarding who are using anabolic androgenic steroids, why the substance is used and in what content the usage is spread in Sweden. A literature review has demonstrated that only a few percent of the population uses AAS and they are mostly young individuals, individuals who have an interest in training and competition or within criminal gangs. Most users are between 20 and 30 years and their goal in using AAS is to build muscle mass and increase their performance. The result of the study may explain crimes concerning AAS with help from the Strain theory and Techniques of neutralization. These theories may also explain why these individuals commit crimes. Keywords: Anabolic androgenic steroids, criminal users, side effects, the training context, propagation, young users.
Swedish abstract
Anabola androgena steroider (AAS) är en substans som påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt. Såväl innehav som bruk av AAS är brottsligt. Preparatet ger flertalet bieffekter som förutom brukaren även skadar andra individer och samhället i stort. För att förhindra att människor skadas och genomföra ett förebyggande preventionsarbete måste det finnas kunskap om fenomenet, därför genomförs denna studie. Syftet är att få en överblick av dagens forskning rörande vem som använder anabola androgena steroider, varför de använder substansen samt i hur stor utsträckning det förekommer i Sverige. Genom en litteraturöversikt har resultatet visat att det är ett fåtal procent av den svenska befolkningen som använder AAS och de är framförallt unga individer, individer som har ett intresse för träning och tävling samt inom kriminella gäng. De flesta användare är mellan 20 och 30 år och deras mål med att använda AAS är att bygga upp muskelmassan samt öka sin prestationsförmåga. Genom resultatet i studien kan brott rörande AAS förklaras med hjälp av strainteorin och neutraliseringstekniker. Dessa teorier kan även förklara varför individerna begår brott.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Anabola androgena steroider
bieffekter
kriminella användare
unga användare
träningssammanhang
utbredning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15624 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics