Elevinflytande - Pupil participation

DSpace Repository

Elevinflytande - Pupil participation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande - Pupil participation
Author Rosdahl, Fredrik
Date 2013
Swedish abstract
Författare: Fredrik Rosdahl Titel: Elevinflytande Nyckelord: Elevinflytande, intervjuer, Lgr-11 Syftet med denna undersökning är att undersöka hur eleverna på en skola upplever elevinflytande. Elevinflytande är något som alltid har intresserat mig, att få möjligheten att påverka ens utbildning och arbets-/lärningsmiljö upplever jag som något väldigt viktigt. Under min egen skolgång var det inte förrän i högstadiet och gymnasiet som elevinflytande togs på allvar av skolan. I denna undersökningen kommer jag undersöka hur elevinflytande ser ut och fungerar på en låg- och mellanstadieskola. Undersökningens syfte är att upplysa hur elever upplever att elevinflytande fungerar på deras skola. Jag har tagit del av olika teorier om elevinflytande och hur man som pedagog kan arbeta med elevinflytande i skolan. Teorier så som John Dewey "learning by doing", som betonar vikten av att låta elever vara delaktiga i sin egen utbildning och få prova sig fram för att växa till kompetenta demokratiska medborgare. Min empiri bygger på intervjuer med rektorn, personal samt elever på en skola i västra Skåne samt intervju med en lärare på en skola i norra Skåne. Min empiri bygger också på observationer utav klassråd i olika klasser samt elevrådsmöte. Resultatet av denna studien presenteras i större utsträckning i resultats kapitlet i examensarbetet. Kortfattat, så visar resultatet av denna undersökningen att de medverkande eleverna upplever en stor möjlighet att få påverka sin skola och undervisning via elevinflytande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 31
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
pupil participation
john dewey
Handle http://hdl.handle.net/2043/15628 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics