Problemlösning med laborativ matematik

DSpace Repository

Problemlösning med laborativ matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problemlösning med laborativ matematik
Author Al-Mosawi, Hanna
Date 2005
Swedish abstract
Arbetet är en studie som syftar till att ta reda på om det finns skillnader i lärares definitioner på vad ett laborativt arbetssätt är samt hur elevers förmågor och attityder påverkas av det arbetssätt de undervisas med. Undersökningen utfördes i två klasser, den ena klassen arbetade mer traditionellt med problemlösning medan den andra klassen arbetade med nästan samma innehåll laborativt. Arbetet inleddes med en test för att ta reda på elevernas kunskaper i problemlösning. Efter den första testen fortsatte de båda grupperna med att arbeta i fyra veckor på vart sitt sätt med problemlösning. Under tiden genomfördes ett antal intervjuer med både lärare och elever. Studien avslutades med en annan test som hade samma innehåll och ungefär samma svårighetsgrad. De tydliga skillnaderna mellan de två elevgrupperna, när det gäller förståelse, kunskaper och attityder gav mig en bekräftelse på vikten av det laborativa arbetssättet i matematikundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever
lärarrollen
konstruktivism
laborativ matematik
matematikundervisning
problemlösning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1563 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics