"-Det är inte vi som är problemet, det är NI." En kvalitativ undersökning av tre ungdomsorganisationer i svenska förorter

DSpace Repository

"-Det är inte vi som är problemet, det är NI." En kvalitativ undersökning av tre ungdomsorganisationer i svenska förorter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "-Det är inte vi som är problemet, det är NI." En kvalitativ undersökning av tre ungdomsorganisationer i svenska förorter
Author Andersson, Lina ; Joelsson, Sofie
Date 2013
English abstract
The aim of the study was to let three autonomous youth organizations (Megafonen, Pantrarna and Rörelsen Gatans Röst och Ansikte) getting to talk regarding their activities. The organizations are established in Swedish suburbs and are working to raise suburban status and for involving young people in the issues that affect their lives and neighbourhoods. The question formulation was: How can the activity and the goals for the organizations be described? How can the activities of the organizations be interpreted as social work? Through interviews with the organizations, and document analysis of the content of news articles and website that the organizations had been involved in, or produced, we wanted to take part in and present the organizations´ own voices. Through the theory of empowerment and the concept of claims-making, the understanding of the explanation of the organizations´ work and the social problems the organizations points out got deepened. The organizations have a clear social and political agenda, and stress the understanding of the structure of society as the cause of the suburban residents´ life situation. They work with, by them, formulated set of social problems they want to update in the public debate. They want to increase the rights of the citizens and the democratic influence and above all increase and channel the engagement of the youth in the suburbs, and give them the knowledge and tools to organize.
Swedish abstract
Målet med studien var att låta tre autonoma ungdomsorganisationer (Megafonen, Pantrarna samt Rörelsen Gatans Röst och Ansikte) komma till tals angående sina verksamheter. Organisationerna är etablerade i svenska förorter och arbetar för att höja förortens status och att engagera ungdomar i det som påverkar deras liv och närområde. Frågeställningarna löd: Hur kan organisationernas verksamhet och dess mål beskrivas? På vilket sätt kan organisationernas verksamhet tolkas som socialt arbete? Genom intervjuer med de aktuella organisationerna samt dokumentanalys av nyhetsartiklar och hemsidematerial som organisationerna medverkat i eller själva producerat ville vi ta del av och framföra organisationernas egna röster. Genom teorin om empowerment samt begreppet claims-making fördjupades förståelsen för och förklaringen till organisationernas arbete och de sociala problem organisationerna framhåller. Organisationerna har en tydlig social och politisk agenda och betonar samhällets strukturer som orsak till många förortsbors livssituation. De arbetar med egenformulerade sociala problembilder som de vill aktualisera i samhällsdebatten. De vill öka medborgarnas rättigheter och demokratiska inflytande och framförallt öka och kanalisera ungdomarna i förorternas engagemang samt ge dem kunskap och verktyg till att organisera sig.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject autonomous youth organizations
Megafonen
mobilization
Pantrarna
RGRA
social and political work
suburb
Handle http://hdl.handle.net/2043/15631 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics