A QUALITATIVE STUDY OF THE COLLABORATION BETWEEN SOCIAL INSURANCE ORGANIZATION AND EMPLOYMENT SERVICE CONCERNING “COMMON MAPPING”

DSpace Repository

A QUALITATIVE STUDY OF THE COLLABORATION BETWEEN SOCIAL INSURANCE ORGANIZATION AND EMPLOYMENT SERVICE CONCERNING “COMMON MAPPING”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title A QUALITATIVE STUDY OF THE COLLABORATION BETWEEN SOCIAL INSURANCE ORGANIZATION AND EMPLOYMENT SERVICE CONCERNING “COMMON MAPPING”
Author Komljenovic, Sandra ; Saranovic, Edina
Date 2013
English abstract
This study analyses the collaboration between the two authorities the Social insurance organization, which administrates the Swedish social insurance and the Sweden Employment Service, regarding their common work, “common mapping”. Our purpose has been to study the administrator’s experiences on collaboration regarding working “common mapping”, and illustrate this. The study questions are: How does the collaboration concerning “common mapping” look like between authorities in practice? What is perceived as problematic in this collaboration? What promotes a good collaboration? We conducted a qualitative study and the method we used for data collection has been in the form of interviews. Using previous research and the various theories concerning collaboration, we have analyzed our material. It appeared that the collaboration is important for administrators’s work, but also that the collaboration is a long process that is gradually getting better. Various factors that appeared in the study, which both were positive and negative for collaboration, which we also encountered in previous research concerning collaboration. Factors that may be addressed are responsibilities, laws, striving for collaboration, effective dialogue and knowledge.
Swedish abstract
Denna uppsats belyser samverkan mellan myndigheterna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens gällande deras gemensamma arbetssätt, gemensam kartläggning. Vårt syfte har varit att studera handläggares upplevelser och erfarenheter kring samverkan gällande arbetssättet gemensam kartläggning och belysa detta. Uppsatsens frågeställningar lyder följande: Hur ser samverkan gällande gemensam kartläggning ut mellan myndigheterna i praktiken? Vad upplevs som problematiskt vid denna samverkan? Vad främjar en bra samverkan? För att få svar på dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ studie. Metoden vi använt oss av till datainsamlingen har varit i form av intervjuer. Vi har genomfört åtta intervjuer där vi intervjuat fyra handläggare från Försäkringskassan och fyra handläggare från Arbetsförmedlingen. Med hjälp av tidigare forskning och olika teorier kring organisation och samverkan har vi analyserat vårt material. Det som framkom av resultaten var att samverkan är viktig för handläggarnas arbete men även att samverkan är en lång process som succesivt blir allt bättre. Under uppsatsen gång uppkom det olika faktorer vilka både var positiva och negativa för samverkan. Några av dessa är ansvarsfördelning, lagar, strävan för samverkan, fungerande dialog samt kunskap.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 69
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/15635 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics