Lärarens förhållningssätt i ett genusperspektiv - under matematiklektioner

DSpace Repository

Lärarens förhållningssätt i ett genusperspektiv - under matematiklektioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens förhållningssätt i ett genusperspektiv - under matematiklektioner
Author Hagbyhn, Sofi ; Holm, Milotta
Date 2005
English abstract
The teachers' approach in a gender perspective - regarding mathematic lesson
Swedish abstract
Jämställdhetsfrågan är ett aktuellt ämne i skolan och samhället. Barn och ungdomar påverkas och influeras av familj, kamrater, media och skolans förhållningssätt till jämställdhet. Med de tankarna i bakhuvudet har vi valt att fördjupa oss inom genusvetenskapen. Vi har observerat lärares förhållningssätt gentemot sina elever ur ett genusperspektiv på skolor i södra Sverige. Resultaten vi har kommit fram till skiljer sig, i vissa fall, från litteraturen. Vår studie visar att antal frågor och tid som elever får från sin lärare, är jämt fördelat mellan könen, vilket motsäger det som står i litteraturen. Studien visar vidare att förhållningssättet lärarna har mot sina elever skiljer sig beroende på elevernas kön vilket även bekräftas i litteraturen vi läst.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
jämställdhet
kön
könsroller
Handle http://hdl.handle.net/2043/1564 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics