Lärarens förhållningssätt i ett genusperspektiv - under matematiklektioner

DSpace Repository

Lärarens förhållningssätt i ett genusperspektiv - under matematiklektioner

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hagbyhn, Sofi
dc.contributor.author Holm, Milotta
dc.date.accessioned 2005-03-11T07:52:56Z
dc.date.available 2005-03-11T07:52:56Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1564
dc.description Jämställdhetsfrågan är ett aktuellt ämne i skolan och samhället. Barn och ungdomar påverkas och influeras av familj, kamrater, media och skolans förhållningssätt till jämställdhet. Med de tankarna i bakhuvudet har vi valt att fördjupa oss inom genusvetenskapen. Vi har observerat lärares förhållningssätt gentemot sina elever ur ett genusperspektiv på skolor i södra Sverige. Resultaten vi har kommit fram till skiljer sig, i vissa fall, från litteraturen. Vår studie visar att antal frågor och tid som elever får från sin lärare, är jämt fördelat mellan könen, vilket motsäger det som står i litteraturen. Studien visar vidare att förhållningssättet lärarna har mot sina elever skiljer sig beroende på elevernas kön vilket även bekräftas i litteraturen vi läst. en
dc.description.abstract The teachers' approach in a gender perspective - regarding mathematic lesson en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject genus en
dc.subject jämställdhet en
dc.subject kön en
dc.subject könsroller en
dc.title Lärarens förhållningssätt i ett genusperspektiv - under matematiklektioner en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics