Whistleblowing processes in Swedish public organisations : complaints and consequences

DSpace Repository

Whistleblowing processes in Swedish public organisations : complaints and consequences

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Whistleblowing processes in Swedish public organisations : complaints and consequences
Author Hedin, Ulla-Caring ; Månsson, Sven-Axel
Date 2012
English abstract
Research on whistleblowing in Sweden is scarce. In this explorative study 21 cases of whistleblowing from human service organisations in Sweden were examined. Extensive material from thematic interviews with 28 whistleblowers, 30 key persons and documents from supervisory authorities such as the National Board of Health and Welfare have been analysed. Some findings were that the organisation problems motivating whistleblowing were usually cutbacks in vital services for users, unethical working methods or abuse of clients. Internal whistleblowing was usually met with silence from supervisors and directors. The whistleblowers then went on with external whistleblowing by reporting the bad conditions to the higher supervisory authorities who started thorough investigations. Their actions caused a lot of negative reactions in the organisation, but they were also supported by media and ordinary citizens. The retaliation processes against the whistleblowers were described. Half of the interview group has left their positions, either on sick leave or by changing jobs. The findings show a stigmatisation process with severe consequences for the individuals. But the cited organisations usually had to change their illegal or immoral practices and benefited in the long run from the whistleblowing events.
Swedish abstract
Få studier av kritikerprocesser (whistleblowing) har genomförts. I denna explorativa studie har 21 fall av whistleblowing inom olika människovårdande organisationer i Sverige undersökts. Omfattande material från kvalitatativa intervjuer med 28 kritiker och 30 nyckelpersoner samt utredningar och dokument från olika tillsynsmyndigheter har analyserats. Resultaten visar att organisatoriska missförhållanden utgjorde bakgrund till kritiken, t ex nedskärningar i viktig service till brukare, oetiska arbetsmetoder eller kränkningar som brukarna utsattes för. Kritik inom organisationen möttes ofta med tystnad från arbetsledare och chefer. Kritikerna gick då vidare genom att rapportera om missförhållandena till olika tillsynsmyndigheter t ex JO, Socialstyrelsen. Dessa startade noggranna utredningar av fallen. Kritikernas handlande ledde till negativa reaktioner inom organisationen, men de fick ofta stöd av journalister och vanliga medborgare. Många kritiker beskrev omfattande repressalier som de hade utsatts för. Hälften av de intervjuade hade lämnat sina anställningar på grund av sjukskrivning, omplacering eller byte av arbete. Resultaten visar på en stigmatiseringsprocess med allvarliga följder för de involverade kritikerna. Men det framgår också att organisationerna som en följd av kritiken ibland tvingades att ändra sina oetiska och ibland direkt olagliga arbetssätt. Det går att hävda att organisationerna i det långa loppet tjänade på kritiken och att den i vissa fall ledde till förbättringar för brukarna.
DOI https://doi.org/10.1080/13691457.2010.543890 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Taylor & Francis
Host/Issue European Journal of Social Work;2
Volume 15
ISSN 1369-1457
Language eng (iso)
Subject Organisations/Management
Participation/Citizenship
Values/Ethics
Retaliations
Whistleblowing
Kritik
Repressalier
Offentliga Organisationer
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15670 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics