ADHD

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ADHD
Author Göransson, Elin
Date 2013
English abstract
The thesis is a qualitative study of how teachers work with children who have ADHD. The acronym ADHD stands for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and is a disability. For the study, five teachers were interviewed. The issues that have existed in the interviews had its emphasis on how the teachers work with children who have ADHD. Children having this type of diagnosis usually have difficulties with attention, impulsivity and may be hyperactive. The study showed results that children with ADHD need help to structure their life with the help of such schedule and fixed routines. It also emerged that the teacher needs to ensure the child's needs by getting the right material and the right instruction. Even to have a good working relationship between home and school is essential to helping children with ADHD to save energy and manage a school day.
Swedish abstract
Uppsatsen är en kvalitativ undersökning om hur lärare arbetar med barn som har ADHD. Förkortningen ADHD står för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder och är en funktionsnedsättning. Till undersökningen har fem pedagoger intervjuats. De frågor som har funnits i intervjuerna har haft sin tyngdpunkt i hur pedagogerna arbetar med barn som har diagnosen ADHD. Barn som har denna typ av diagnos har oftast svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och kan även vara hyperaktiva. I undersökningen framkom resultatet att barn som har diagnosen ADHD behöver hjälp med att strukturera upp sin vardag med hjälp av till exempel schema och fasta rutiner. Det framkom även att pedagogen behöver se till barnets behov genom att få fram rätt material och rätt undervisning. Även att ha ett gott samarbete mellan skolan och hemmet är viktigt till att hjälpa barn med ADHD att spara energi och klara av en skoldag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject ADHD
Handle http://hdl.handle.net/2043/15672 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics