”När du pratar låter det som du har kräk i halsen” En undersökning om hur man didaktiskt kan arbeta med invandrarfientlighet i skolan “When you speak it sounds like you have vomit in your throat” A study on how to work with xenophobia in school

DSpace Repository

”När du pratar låter det som du har kräk i halsen” En undersökning om hur man didaktiskt kan arbeta med invandrarfientlighet i skolan “When you speak it sounds like you have vomit in your throat” A study on how to work with xenophobia in school

Details

Files for download
Icon
Mikael Svensson ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”När du pratar låter det som du har kräk i halsen” En undersökning om hur man didaktiskt kan arbeta med invandrarfientlighet i skolan “When you speak it sounds like you have vomit in your throat” A study on how to work with xenophobia in school
Author Svensson, Mikael
Date 2013
English abstract
This study is an analysis of how teachers in a concrete didactic way, can work with xenophobia, but especially Islamophobia in schools. The results of the study will show that xenophobia is still a big problem in Sweden and that both media with internet in the lead, has a major role in mediating this image. In schools, the knowledge of how to work with this problem is very poor, especially when the focus is on Islamophobia. A number of foundations and organizations are working to develop more educational materials for teachers that will simplify the way they can work with this problem.
Swedish abstract
Denna undersökning är en analys av hur lärare på konkret didaktiskt sätt kan arbeta med invandrarfientlighet, men framförallt islamofobi i skolan. Resultatet av undersökningen kommer att visa att invandrarfientlighet fortfarande är ett stort problem i Sverige och att både media med internet i spetsen har en stor roll i förmedlandet av denna bild. I skolan är kunskapen om hur man arbetar med denna problematik väldigt bristfällig, speciellt när fokus ligger på islamofobi. Ett antal stiftelser och organisationer arbetar med att få fram mer utbildningsmaterial för lärare som ska förenkla arbetet med denna problematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject xenophobia cultures
religions and ethnicities
Handle http://hdl.handle.net/2043/15673 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics