Reklam och konsument: En studie om emotionell och etisk marknadsföring inom kläd-varumärkes branschen

DSpace Repository

Reklam och konsument: En studie om emotionell och etisk marknadsföring inom kläd-varumärkes branschen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Reklam och konsument: En studie om emotionell och etisk marknadsföring inom kläd-varumärkes branschen
Author Vasquez, Isaac
Date 2013
English abstract
With a constant growth of competition between companies the personal relation to the customer becomes more and more important. The function of the product is no longer at the center of attention as it has been replaced by the idea of the product. The customers seek a higher value in the product and the companies must strive to satisfy and touch the emotions of the customers to appear attractive. That is why today there is a lot of talk about emotional marketing. This work is focusing on how to gain understanding about how emotions are steered and directed by advertisements and how a ethical standpoint affects the customer. For my help I have used theory studies, an original design for an imaginary spring collection campaign and last but not least a survey to gain a real perspective of how a conceivable target group thinks and reacts to advertisements in different forms. By speaking a comprehendable language that attracts and at the same time differentiates the company from its competitors, valuable emotional connections can be created in order to produce a personal relation to the customer. An ethical standpoint can be valuable in order to show a higher cause than simply money-making. By doing so the company can appear as more human and thereby get a closer relation to the customer.
Swedish abstract
Med en ständig ökning av konkurrens mellan företagen blir den personliga relationen med kunden allt viktigare. Produktens funktion står inte längre i centrum då den har ersatts av idén kring varan. Kunderna söker ett högre värde i produkten och företagen måste sträva efter att tillfredsställa och beröra kundens emotioner för att framstå som attraktiv. Idag talas det därför mycket om emotionell marknadsföring. Detta arbete ligger till grund för att få en förståelse i hur emotioner styrs via reklam och hur en etisk ståndpunkt påverkar kunden. Till hjälp har jag använt mig av teoristudier, en egen design för en påhittad vår-kollektionskampanj, samt en kvalitativ enkätundersökning för att få ett verkligt perspektiv av hur en tänkbar målgrupp ser och reagerar på reklam i olika former. Genom att tala ett lättförstått språk som attraherar och samtidigt differentierar företaget från konkurrenter, kan värdefulla emotioner väckas för att skapa en personlig relation med kunden. En etisk ståndpunkt kan vara värdefull för att visa ett högre intresse än att tjäna pengar och på så vis framstå som mer mänskligt och komma närmare kunden.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 62
Language swe (iso)
Subject Branding
Emotional branding
Ethics
Clothing
Graphic design
Handle http://hdl.handle.net/2043/15691 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics