CANNABISBRUK OCH BROTT - En litteraturstudie gällande sambandet mellan bruk av cannabis och brott

DSpace Repository

CANNABISBRUK OCH BROTT - En litteraturstudie gällande sambandet mellan bruk av cannabis och brott

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title CANNABISBRUK OCH BROTT - En litteraturstudie gällande sambandet mellan bruk av cannabis och brott
Author Suskic, Adis ; Hansson, Patrik
Date 2013
English abstract
The term cannabis is used for all drugs produced from the plant Cannabis sativa, including marijuana. Cannabis is, in most countries, a narcotic preparation and is a recurring debate theme. The debates regarding cannabis are primarily out of a legalization regarding cannabis use, which led to that several countries around the world launched a legalization process of this use. Cannabis is the most widely used drug in the Western world, although it is generally considered to have an adverse impact on individuals. This paper intends to use a literature review to exam whether there is any association between cannabis use and crime. Another purpose is to exam the strength of a possible relationship. In this paper, the social learning theory has been used as a theoretical foundation. In summary, the results in this paper show that the use of cannabis is associated with crime, but the exact strength of this relationship is difficult to determine. However, frequent cannabis users do have a strong association with crime, compared with individuals who use cannabis less frequently. More knowledge is needed regarding the relationship between cannabis use and crime, particularly regarding the direction of this relationship.
Swedish abstract
Termen cannabis används för samtliga droger som framställs ur växten Cannabis sativa, inklusive marijuana. Cannabis är, i flertalet länder, ett narkotikaklassat preparat som är ett återkommande debatt tema. Debatterna angående cannabis styrs främst utav en legalisering gällande cannabisbruk, vilket lett till att flera länder runt om i världen inlett en legaliseringsprocess av detta bruk. Cannabis är den mest brukade drogen i västvärlden trots att den generellt anses har en skadlig påverkan på individer. Denna uppsats avser att genom en litteraturstudie undersöka om det finns något samband mellan cannabisbruk och brottslighet, ett annat syfte är att undersöka hur starkt ett eventuellt samband är. Till denna uppsats har den sociala inlärningsteorin använts som teoretisk förankring. Sammanfattningsvis visar resultaten i denna uppsats att bruk av cannabis har ett samband med brottslighet men att en exakt styrka på detta samband är svårt att utläsa. Frekventa cannabisbrukare har dock ett starkt samband med brottslighet, jämfört med individer som brukar cannabis mindre frekvent. Det behövs mer kunskap gällande sambandet mellan cannabisbruk och brottslighet, inte minst angående riktningen på detta samband
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Brott
Cannabis
Marijuana
Sociala inlärningsteorin
Våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/15724 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics