"Att inte vilja leva i skuggan av en verklighet" En utvärdering av skyddsåtgärden larmtelefon för brottsoffer

DSpace Repository

"Att inte vilja leva i skuggan av en verklighet" En utvärdering av skyddsåtgärden larmtelefon för brottsoffer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Att inte vilja leva i skuggan av en verklighet" En utvärdering av skyddsåtgärden larmtelefon för brottsoffer
Author Sjöholm, Anna
Date 2013
English abstract
The aim of this evaluation is to evaluate the GPS panic button as a protective measure assigned to victims of crime. The GPS panic button is evaluated based on its objective to decrease fear of crime and act as support and protection. Previous research shows that it is important for victim support units to have knowledge of the needs and reactions of victims to competently address these. Through triangulation, consisting of surveys and interviews, the GPS panic button is evaluated based on achievement and a user-oriented model. Based on the results the GPS panic button has been shown to affect the safety experience and acting space. The results presented in this report also distinguish two types of movement.
Swedish abstract
Syftet med utvärderingen är att utvärdera skyddsåtgärden larmtelefon som tilldelas brottsoffer. Larmtelefonen utvärderas utifrån dess målsättning att öka tryggheten samt möjligheten till stöd och skydd. Tidigare forskning visar att det är viktigt för brottsofferstödjande verksamheter att ha kunskap inom behov och reaktioner hos brottsoffer för att på ett kompetent sätt bemöta dessa. Genom en metodtriangulering, bestående av enkäter och intervjuer, har larmtelefonens målsättning utvärderats utifrån en måluppfyllelse- samt brukarorienterad modell. Utifrån resultaten har larmtelefonen visats påverka skyddspersonernas trygghetsupplevelse och rörelsefrihet. Resultaten presenterade i rapporten urskiljer även två typer av rörelsefrihet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject Brottsoffer
Brottsofferstöd
Skyddsåtgärd
Larmtelefon
Utvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/15725 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics