Attityder gentemot intagna

DSpace Repository

Attityder gentemot intagna

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Söderlund, Robin
dc.date.accessioned 2013-08-07T13:49:18Z
dc.date.available 2013-08-07T13:49:18Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15729
dc.description Kriminalvårdares attityd till intagna har betydelse för att den intagne ska kunna genomgå en positiv förändring under sin verkställighetstid i anstalt. Studiens syfte var därför att undersöka kriminalvårdares attityder gentemot intagna och om olika variabler som t.ex. kön och utbildning påverkade den. En självdeklarationsstudie med ATP-skalan gjordes på tre olika anstalter och ett häkte. Totalt svarade 28 kriminalvårdare på enkäten varav två tolkades som extremvärden och inte togs med i resultatet. Resultatet visade att svenska kriminalvårdare har en mer negativ attityd till intagna än vad som mätts upp i tidigare undersökningar i USA och Norge. Studien fann också att kvinnliga kriminalvårdare hade en mer positiv attityd än sina manliga medarbetare och att utbildning inte alltid är bra för attityden. en_US
dc.description.abstract Correctional officers’ attitudes toward prisoners are of importance for prisoners to positively change during their sentence in prison. The purpose of this study was to review the attitudes of correctional officers toward prisoners and if different variables like gender and education had any effect on the attitude. A self-declaration survey was done with the ATP-scale at three different prisons and one custody facility. A total of 28 correctional officers responded to the survey, two of them was counted as outliers and was not included in the result. The result showed that Swedish correctional officers had more negative attitudes toward prisoners than found in earlier studies from USA and Norway. The study also found that female correctional officers had more positive attitudes than their male co-workers and that education not always led to a more positive attitude toward inmates. en_US
dc.format.extent 30 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject attityder gentemot intagna en_US
dc.subject kriminalvårdare en_US
dc.subject attityd en_US
dc.subject intagna en_US
dc.subject ATP-skalan en_US
dc.subject inställning till intagna en_US
dc.subject attitudes toward prisoners en_US
dc.subject correctional officer en_US
dc.subject attitude en_US
dc.subject prisoners en_US
dc.subject ATP-scale en_US
dc.title Attityder gentemot intagna en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Kriminologi
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics