The whole is greater than the sum of its parts

DSpace Repository

The whole is greater than the sum of its parts

Details

Files for download
Icon
A case study of how ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title The whole is greater than the sum of its parts
Author Jasim, Tamara
Date 2013
English abstract
The whole is greater than the sum of its parts - A case study of how different factors may affect communication leaders experience of his work situation Degree project in business development, 30 ECTS credits Malmö University: Faculty of health and society, Department of Social work program 2013 This study examines and illustrates how discussion leaders operating discussion groups for young boys experience their working situation. The following questions provided the framework for this study: • How do discussion leaders experience their work situation in efforts to run discussion groups for young men? • Which factors can affect the way discussion leaders experience their working situation? To answer the questions above have been designed a case study interviews with moderator who runs discussion groups for young men out. The study has generated results showing that interviewed discussion leaders experience that they have a good understanding of how the work is done and access to resources to cope with different situations at work and therefore experience a satisfaction with existing resources in the organization. However, it appears that discussion leaders whose work also includes organizational responsibility experience an increased need for financial resources in order to be able to work with matters related to business development, method development and quality assurance. Furthermore the study shows that the way discussion leaders experience their work situation is influenced by personal, organizational and societal factors and the interaction between them is of great importance for how discussion leaders experience their work situation.
Swedish abstract
Helheten är större än summan av delarna – en fallstudie om hur olika faktorer kan påverka samtalsledares upplevelse av sin arbetssituation. Examensarbete i verksamhetsutveckling 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socionomprogrammet 2013. Denna studie undersöker och belyser hur samtalsledare som driver samtalsgrupper för unga pojkar upplever sin arbetssituation. Därför utgör följande frågeställningar ramen för denna studie: • Hur upplever samtalsledare sin arbetssituation i arbetet med att driva samtalsgrupper för unga pojkar? • Vilka faktorer kan påverka samtalsledarnas upplevelse av sin arbetssituation? För att besvara ovanstående frågeställningar har utformats en fallstudie där intervjuer med samtalsledare som driver samtalsgrupper för unga pojkar genomförts. Studien har genererat resultat som visar på att intervjuade samtalsledare upplever sig ha god förståelse för hur arbetet ska utföras och tillgång till resurser för att hantera olika situationer i arbetet och därför upplever en tillfredställelse med befintliga resurser i organisationen. Dock framgår att samtalsledare vars arbetsroll också innefattar organisatoriskt ansvar upplever behov av ökade ekonomiska resurser för att kunna arbeta med frågor rörande verksamhetsutveckling, metodutveckling och kvalitetssäkring. Vidare framgår att samtalsledarnas upplevelse av sin arbetssituation påverkas av personliga, organisatoriska och samhälleliga faktorer och att interaktionen mellan dessa har stor betydelse för hur samtalsledarna upplever sin arbetssituation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Assistance
Discussion leaders
Working situation
Factors
SOC
Handle http://hdl.handle.net/2043/15743 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics