Vårdval inom LARO

DSpace Repository

Vårdval inom LARO

Details

Files for download
Icon
Vårdval inom LARO
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vårdval inom LARO
Author Johansson, Rikard ; Bynke, Gustav
Date 2013
English abstract
Bynke, G. & Johansson, R. Care choice in LARO (Medication-assisted Treatment for Opioid addiction). Examination work in Social Work 15/30 credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2013. The Swedish health care is changing as more ideas inspired by companies have begun to establish in the public management. Region Skåne adopt care choices into more and more areas of care. The tour has now reached the addiction treatment and at the moment it decides on the introduction of care choice in LARO, medication-assisted treatment for opioid addiction. The debate is going on with ideological arguments between politicians. In this work, the question is what impact the professionals in the City of Malmö and Region Skåne see for the patients with the introduction of care choice in LARO. The question is how they who actually work with LARO are arguing about a care choice. To study this, a discourse analysis has been made with a theoretical basis of new public management. The results showed that the discourse held by the interviewees speak well about a care choice. The main argument is that the reform gives patients more influence and that competition improves the quality of care. There is a fear in the discourse about reduced restrictiveness but the profits of the reform are deemed worthy of the risk. Keywords: care choice, discourse analysis, LARO, medication-assisted treatment, new public management, opiate addiction
Swedish abstract
Bynke, G. & Johansson, R. Vårdval inom LARO (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende). Examensarbete i Socialt arbete 15/30 högskolepoäng. Malmö Högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete, 2013. Det svenska vården håller på att förändras då allt fler företagsinspirerade idéer har börjat föras i den offentliga förvaltningen. I Region Skåne förs vårdval in i allt fler vårdområden. Turen har nu kommit till missbruksvården och just nu beslutar man om ett införande av vårdval inom LARO, läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Debatten pågår med ideologiska argument mellan politiker. I det här arbetet ställs frågan vad de professionella i Malmö Stad och Region Skåne ser för konsekvenser för berörda patienter med ett införande av vårdval inom LARO. Frågan är hur de som faktiskt jobbar med LARO i praktiken argumenterar kring ett vårdval. För att studera detta har en diskursanalys gjorts med en teoretisk utgångspunkt i new public management. Resultatet visade att den diskurs som förs av informanterna talar för ett vårdval. De främsta argumenten är att valmöjligheten ger patienterna mer inflytande och att konkurrensen förbättrar vården. I diskursen finns en rädsla för minskad restriktivitet men vinsterna bedöms värda risken. Nyckelord: diskursanalys, LARO, läkemedelsassisterad behandling, new public management, opiatberoende, vårdval
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diskursanalys
LARO
läkemedelsassisterad behandling
new public management
opiatberoende
vårdval
Handle http://hdl.handle.net/2043/15749 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics