Förutsättningar och strategier en analys av lärarhandledningar

DSpace Repository

Förutsättningar och strategier en analys av lärarhandledningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förutsättningar och strategier en analys av lärarhandledningar
Author Hansson, Anders
Date 2013
Swedish abstract
Detta arbete utgår från en kvalitativ textanalys av lärarhandledningar och andra texter från museilektioner.se. Mitt syfte är att försöka se vilka strategier som finns för att legitimera den institutionsförlagda kulturpedagogiken i skolan, vilka argument som återfinns för ett sådant arbete och därmed hur kulturen positionerar sig gentemot skolan. I de handledningar jag undersöker gör jag ett försök att se hur eleven är tänkt att agera, vilken roll denne tillskrivs och därmed hur kulturen förhåller sig till den enskilde eleven. Konst och kulturpedagogik står traditionellt inför ett dilemma där pedagogen väger en sträng förmedling av föremål och konst mot en öppen reception där mottagaren lämnas fri att se vad denne vill. Genom att undersöka vem som har makt över situationen och hur besökarnas erfarenhet hanteras kan jag närma mig en förståelse för hur ovanstående dilemma hanteras i handledningarna. Min analys visar att institutionens funktion som kulturbärare eller kulturskapare har inverkan på hur pedagogiken utformas och därmed hur receptionen blir behäftad med olika ramar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Kulturpedagogik
Konstpedagogik
Konstpedagogikens dilemma
Lärarhandledningar
Reception
Textanalys
Lärartext
Elevtext
Handle http://hdl.handle.net/2043/15753 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics