Navigationsmönster för responsiv utveckling till mobil webb

DSpace Repository

Navigationsmönster för responsiv utveckling till mobil webb

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Navigationsmönster för responsiv utveckling till mobil webb
Author Ebbinger, Jakob ; Karlsson, Robert
Date 2013
English abstract
This essay examines four navigation patterns that can be applied to responsive websites. A navigation pattern consists of the placement of a website's navigation menu as well as any interaction a user must do to gain access to this. The posed question aims to determine which of these four patterns that are best suited for implementation on websites whose menu items also have subcategories. The study makes use of freely available patterns that are modified and implemented in four websites, one for each navigation pattern. The results from the interviews and observations shows that the tab system that's included in the "Paneled" prototype is experienced as least time consuming and most orderly. In the chapter of conclusions it is stated that it isn't optimal to use navigation pattern "Paneled" for ecommerce purposes without further modification due to usability problems
Swedish abstract
Uppsatsen undersöker fyra navigationsmönster som kan tillämpas på responsiva webbsidor. Ett navigationsmönster består av själva placeringen av en webbsidas navigationsmeny samt eventuell interaktion en användare måste göra för att få tillgång till denna. Frågeställningen ämnar att utröna vilket av dessa fyra mönster som är bäst lämpat för att implementeras på webbsidor vars menyalternativ även har underkategorier. Studien använder sig av fritt tillgängliga mönster som modifieras och implementeras i fyra webbsidor, en för vardera navigationsmönster. Resultaten utifrån de intervjuer och observationer som utförts visar på att fliksystemet som finns i ”Paneled” prototypen är det navigationsmönster som majoriteten av användaren upplevde som minst tidskrävande och mest överskådligt. I slutsatserna diskuteras det att det inte är optimalt att använda navigationsmönstret ”Paneled” i e-handelssyfte utan ytterligare modifiering p.g.a. av användbarhetsproblem.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 22
Language swe (iso)
Subject RWD
Responsiv
Navigation
Meny
Mobil
Webb
Handle http://hdl.handle.net/2043/15758 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics