Learning study på estetiska programmets teaterinriktning En närstudie i scenisk närvaro Learning Study on the Theatre Orientation at the Aesthetic Programme. A Close Study in Scenic Presence

DSpace Repository

Learning study på estetiska programmets teaterinriktning En närstudie i scenisk närvaro Learning Study on the Theatre Orientation at the Aesthetic Programme. A Close Study in Scenic Presence

Details

Files for download
Icon
Learning Study Teater
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Learning study på estetiska programmets teaterinriktning En närstudie i scenisk närvaro Learning Study on the Theatre Orientation at the Aesthetic Programme. A Close Study in Scenic Presence
Author Johansson Larsson, Anna
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka om och hur Learning study som är en metod att granska, analysera och utveckla pedagogiken, kan förbättra undervisningen i teater på gymnasiets teaterestetiska inriktning. Jag vill säkerställa att kommunikationen i undervisningen fungerar och förbättrar deras kunskaper gällande begreppet närvaro inom teaterämnet. Enligt den ryske teaterpedagogen Stanislavskij så innebär närvaro en överensstämmelse mellan skådespelarens övertygelse i karaktären och det uttryck skådespelare och regissör vill förmedla. (Järleby, 2001, s. 174-175.) I detta arbete har jag även reflekterat och redogjort för tidigare forskning genom två studier inom Learning Study och en studie i teater. För att ta reda på hur jag genom Learning study kan förbättra min undervisning har jag använt en metod i form av en Learning study-cykel. Sammanfattningsvis upplever såväl lärar- som elevgruppen positiva effekter. Eleverna har uttryckt att de känt sig speciellt utvalda då de fått delta i Learning study-projektet. I arbetet framkom vikten av samarbetet på scenen och en ökad förståelse för närvaro under processens gång.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Gymnasial undervisning
Learning study
teater
Handle http://hdl.handle.net/2043/15762 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics