Den deliberativa undervisningens kvaliteter

DSpace Repository

Den deliberativa undervisningens kvaliteter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den deliberativa undervisningens kvaliteter
Author Lewrén, Linnea
Date 2013
Swedish abstract
För att skapa en likvärdig och flexibel demokratifostrande skola åberopas idag en deliberativa undervisning med deliberativa samtal som form. Denna undervisningsform ska löpa generellt mellan alla olika elevgrupper och gymnasieutbildningar och där med att skapa jämlikhet i utvecklandet av demokratiska förmågor och kvaliteter. Syftet med denna uppsats var att studera vilka deliberativa kvaliteter som kan skapas genom att titta på berättelser från fyra samhällskunskaps lärare vad gällande elevsyn, syn på klassrumklimat och syn på samhällskunskapens mål på två olika gymnasieskolor i Malmö. Berättelserna påverkades främst av vilken skola lärarna jobbade antingen på ett yrkesförberedande gymnasium eller på ett universitetsförberedande gymnasium. Den deliberativa undervisningen bygger på teorin om deliberativ demokrati som innebär den en process där aktörer genom kommunikation grundad på rationell argumentation, söker omvandla, eller forma preferenser. Det är alltså samtalet som grunden för utbyte av kunskap, erfarenhet och preferens formning. Jag fann att det var framförallt bristen på flerstämmigheten av åsikter och identiteter på båda skolorna som påverkade förutsättningarna för att ett deliberativt klassrum. Detta påverkades i sin tur av bristen på öppenhet i klassrummet och den polarisering som det individuella gymnasievalt innebär.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Deliberativ demokrati
deliberativ undervisning
demokratifostran
elevsyn
flerstämmighet
samhällskunskap
samtal
samtalsdemokrati
öppet klassrumsklimat
Handle http://hdl.handle.net/2043/15769 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics