Själv-optimerande dynamisk adaptiv struktur för WebGL-applikationer

DSpace Repository

Själv-optimerande dynamisk adaptiv struktur för WebGL-applikationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Själv-optimerande dynamisk adaptiv struktur för WebGL-applikationer
Author Wallin, Hektor
Date 2013
English abstract
The development of computers and their ability increases the gap between computers and create a wide variety of hardware availability. The capacity that computers possess vary considerably and thus the ability to handle complex applications. Modern applications provides settings that users can customize for the computer, which requires the user to have su cient knowledge to understand the attitude of the e ect. To select the optimal settings for your PC is a process that is both di cult and time consuming. This thesis examines how a dynamically adaptive system can automatically adjust the settings for the application while it is running, without manual external impact. The system continuously monitors the application and individual technologies performance. Based on measurements the adaptive system can customize applications settings. By abstracting the functionality to adjust the application the computer's capacity is utlizied, without neither the user's knowledge or in uence. The thesis examines how various technologies can in uence ap-plication performance and conducts tests of a dynamically adaptive system's ability to customize the application for execution environment.
Swedish abstract
Utvecklingen av datorer och deras förmåga ökar klyftan mellan datorer och skapar en stor mångfald av hårdvarutillgänglighet. Kapaciteten som datorer besitter varierar kraftigt och därmed även förmågan att hantera komplexa applikationer. Moderna applikationer erbju-der inställningar som användare kan anpassa för datorn, något som kräver att användaren har tillräcklig kunskap för att förstå inställningarnas e ekt. Att välja ut de optimala in-ställningarna för datorn är en process som är både svår och tidskrävande. Detta arbete granskar hur ett dynamiskt adaptivt system automatiskt kan anpassa inställningarna för applikationen medan den kör, utan manuell extern inverkan. Systemet mäter kontinuerligt applikationen och individuella teknikers prestanda. Baserat på mätresultat anpassar det adaptiva systemet applikationens inställningar. Genom att abstrahera funktionaliteten att justera applikationen kan datorns kapacitet utnyttjas, utan varken användarens kunskap eller påverkan. Arbetet undersöker hur olika tekniker kan in uera applikationens prestanda och genomför tester av ett dynamiskt anpassande systems förmåga att skräddarsy appli-kationen för exekveringsmiljön.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject webgl
javascript
optimering
autonomic computing
dynamisk
Handle http://hdl.handle.net/2043/15770 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics