Gågatans inverkan på stadsliv och trafikmiljö - Effekterna av en trafikomläggning på Södra Förstadsgatan i Malmö

DSpace Repository

Gågatans inverkan på stadsliv och trafikmiljö - Effekterna av en trafikomläggning på Södra Förstadsgatan i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gågatans inverkan på stadsliv och trafikmiljö - Effekterna av en trafikomläggning på Södra Förstadsgatan i Malmö
Author Zetterquist, Ida ; Westerlund, Hanna
Date 2013
English abstract
The purpose of this study is to explore how Södra Förstadsgatan in Malmö will be affected by a shift from being a trafficked road to a pedestrian walkway. The study presents the findings of what a pedestrian walkway would mean for users along the street. It turns out that the traffic environment is bad for not only pedestrians and cyclists, but also for businesses. However, traders are worried about how sales would be affected should cars be unable to drive down the street. Based on Gehl's quality criteria, the street is observed and it appears that the qualities of the street lack on several points. In an interview with Klas Nydahl, he shows scepticism towards the establishment of a pedestrian walkway as he believes that the street will be too long thus becoming unviable for small shops along the street to maintain itself. Theories presented points to that a pedestrian walkway would not only improve the traffic environment but also benefit the traders with increased sales.
Swedish abstract
Syftet med studien är att med hjälp av observationer och intervjuer undersöka hur Södra Förstadsgatan i Malmö påverkas av en omläggning från trafikerad väg till gågata. Undersökningen svarar på vad en gågata skulle innebära för brukarna längs gatan. Det visar sig att trafikmiljön är dålig både för gång- och cykeltrafikanter, men även för näringsidkarna. Dock är näringsidkarna oroliga för hur försäljningen ska gå om bilar inte kan köra längs gatan. Utifrån Gehls kvalitetskriterier observeras gatan och det framkommer att kvaliteterna brister på flera punkter. Genom en intervju med Klas Nydahl visar han en skepsis gentemot att upprätta en gågata då han anser att den blir för lång och det blir ohållbart för småbutikerna längs gatan att hålla sig kvar. Med teorierna visar studien på att en gågata skulle förbättra trafikmiljön men också rent utav kunna gynna näringsidkarna med en ökad försäljning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Stadsplanering
Gågata
Trafikmiljö
Attraktivt stadsliv
Handle http://hdl.handle.net/2043/15781 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics