Kvinnliga läkare och manliga män - en studie kring femininitet och maskulinitet i två svenska podcaster

DSpace Repository

Kvinnliga läkare och manliga män - en studie kring femininitet och maskulinitet i två svenska podcaster

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnliga läkare och manliga män - en studie kring femininitet och maskulinitet i två svenska podcaster
Author Söderberg, Annamaria ; Arnesdotter, Madelen
Date 2013
English abstract
The purpose of this paper is to study two podcasts, one with only men, and one with only women. By doing a critical text analysis of C/O Hannah and Amanda, and Alex’s and Sigge’s podcast, we study how femininity and masculinity are manifested in the podcasts. Parallel to our observations of the language, we compare our results to earlier research of popular cultural studies of media. We aim to see how the podcast, acclaimed to be a free medium, is a possible platform for new thinking or retrogressive values. In our analysis, we give examples of how the podcast hosts use their gender as a performance. We give examples of how they produce new, but also break, habits of gender patterns, and how they seem to be conscious about their choice of words, but not always implement this knowledge in their language. We problematize how the podcast language may make ground for values and norms for the receiver to adopt, and resubmit to our theoretical framework.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att granska två podcaster, en med enbart män och en med enbart kvinnor. Genom en kritisk textanalys på C/O Hannah och Amanda, samt Alex och Sigges podcast, ser vi hur femininitet och maskulinitet manifesteras i respektive podcast. Parallellt med våra observationer i språket jämför vi med tidigare populärkulturell forskning på medier, samt forskning kring femininitet och maskulinitet. Vårt hopp med detta är att kunna se huruvida podcasten, som är hyllat som ett fritt medium, är en plattform för nytänkande eller bakåtsträvande ideal. I vår analys visar vi bland annat hur programledarna använder sitt kön som ett uppträdande. Vi visar exempel på hur de producerar nya, men också bryter, genusmönster, samt lyfter fram hur de i språket visar en medvetenhet som de inte alltid agerar utefter. Vi problematiserar hur språkbruket i podcasten kan ligga till grund för ideal och normer som mottagaren anammar, samt återkopplar till vårt teoretiska ramverk.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 128
Language swe (iso)
Subject Podcast
femininity
masculinity
homosociality
hegemony
representation
informality
Handle http://hdl.handle.net/2043/15793 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics