Högskoleexamen – möjlighet eller rättighet? Studenter med funktionsnedsättningar och högskolestudier : en litteraturstudie

DSpace Repository

Högskoleexamen – möjlighet eller rättighet? Studenter med funktionsnedsättningar och högskolestudier : en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Occasional Papers ...
Overview of item record
Publication Report
Title Högskoleexamen – möjlighet eller rättighet? Studenter med funktionsnedsättningar och högskolestudier : en litteraturstudie
Author Larsdotter Frid, Hanna ; Krantz, Oskar
Editor Krantz, Oskar
Date 2013
Swedish abstract
Syfte: Syftet med föreliggande studie är att beskriva forskningsläget angående hur högskolestudier kan tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättningar, samt i förlängningen att illustrera det praktiska tillgängliggörandet, vilket utmynnar i förslag på fortsatt forskning. Metod: Studien genomförs som en litteraturöversikt/kunskapsöversikt/review, en s.k. scoping study, av 92 artiklar. Därigenom kartläggs forskning om, och utformning av existerande, stödformer, såväl nationellt, som, inte minst, internationellt. Resultat: Resultat avseende tillgänglighet i högre utbildning presenteras under tre teman: (1) Situationen idag; (2) generella aspekter; och (3) funktionsnedsättningsspecifika aspekter. Generellt sett finns idag olika former av stöd för studenter med funktionsnedsättningar, men användningen av stödet, liksom högskolans tillhandahållande, skiftar. För specifika grupper varierar stödet och det finns idag former för att tillhandahålla stöd för olika grupper, men det synes svårare att göra den konkreta undervisningssituationen tillgänglig för alla än att t ex ha lokaler som är tillgängliga. Slutsatser: De slutsatser som presenteras görs i form av förslag till fortsatt forskning, och fyra sådana förslag har definierats: (1) Att vara student och ha en funktionsnedsättning (dvs ett individuellt perspektiv); (2) hur fungerar olika typer av stöd idag (utifrån både ett mottagar- och ett tillhandahållandeperspektiv); (3) varför är personer med funktionsnedsättningar underrepresenterade vid högskolan och vad kan göras för att förändra detta (dvs att förbereda, och eventuellt genomföra, implementering utifrån lärdomar från förslagen 1 och 2); och (4) gränsen mellan rättmätigt och otillbörligt stöd i studiesituationen, och eventuellt fusk i syfte att erhålla stöd (kartläggning av dagens situation).
Publisher Malmö University, Faculty of Health and Society, Department of Health and Welfare Studies
Series/Issue Occasional Papers in Disability & Rehabilitation;2012:1
Language swe (iso)
Subject funktionshinder
funktionsnedsättningar
högre utbildning
högre studier
högskola
student
studiesituation
tillgänglighet
universitet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15794 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics