Högskoleexamen – möjlighet eller rättighet? Studenter med funktionsnedsättningar och högskolestudier : en litteraturstudie

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Högskoleexamen – möjlighet eller rättighet? Studenter med funktionsnedsättningar och högskolestudier : en litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Larsdotter Frid, Hanna
dc.contributor.author Krantz, Oskar
dc.contributor.editor Krantz, Oskar
dc.date.accessioned 2013-08-29T11:29:00Z
dc.date.available 2013-08-29T11:29:00Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15794
dc.description Syfte: Syftet med föreliggande studie är att beskriva forskningsläget angående hur högskolestudier kan tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättningar, samt i förlängningen att illustrera det praktiska tillgängliggörandet, vilket utmynnar i förslag på fortsatt forskning. Metod: Studien genomförs som en litteraturöversikt/kunskapsöversikt/review, en s.k. scoping study, av 92 artiklar. Därigenom kartläggs forskning om, och utformning av existerande, stödformer, såväl nationellt, som, inte minst, internationellt. Resultat: Resultat avseende tillgänglighet i högre utbildning presenteras under tre teman: (1) Situationen idag; (2) generella aspekter; och (3) funktionsnedsättningsspecifika aspekter. Generellt sett finns idag olika former av stöd för studenter med funktionsnedsättningar, men användningen av stödet, liksom högskolans tillhandahållande, skiftar. För specifika grupper varierar stödet och det finns idag former för att tillhandahålla stöd för olika grupper, men det synes svårare att göra den konkreta undervisningssituationen tillgänglig för alla än att t ex ha lokaler som är tillgängliga. Slutsatser: De slutsatser som presenteras görs i form av förslag till fortsatt forskning, och fyra sådana förslag har definierats: (1) Att vara student och ha en funktionsnedsättning (dvs ett individuellt perspektiv); (2) hur fungerar olika typer av stöd idag (utifrån både ett mottagar- och ett tillhandahållandeperspektiv); (3) varför är personer med funktionsnedsättningar underrepresenterade vid högskolan och vad kan göras för att förändra detta (dvs att förbereda, och eventuellt genomföra, implementering utifrån lärdomar från förslagen 1 och 2); och (4) gränsen mellan rättmätigt och otillbörligt stöd i studiesituationen, och eventuellt fusk i syfte att erhålla stöd (kartläggning av dagens situation). en_US
dc.format.extent 27
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö University, Faculty of Health and Society, Department of Health and Welfare Studies en_US
dc.relation.ispartofseries Occasional Papers in Disability & Rehabilitation;2012:1 sv
dc.subject funktionshinder en_US
dc.subject funktionsnedsättningar en_US
dc.subject högre utbildning en_US
dc.subject högre studier en_US
dc.subject högskola en_US
dc.subject student en_US
dc.subject studiesituation en_US
dc.subject tillgänglighet en_US
dc.subject universitet en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Högskoleexamen – möjlighet eller rättighet? Studenter med funktionsnedsättningar och högskolestudier : en litteraturstudie en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Health and Welfare Studies (HV) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon
Occasional Papers ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics